Aanvragen seizoensligplaatsen haven in Hardenberg

vrijdag 15 mei 2020 14:09

Waterschap Vechtstromen opent op 1 juni 2020 de sluizen en trailerhellingen in de Vecht. Vanaf dat moment is het ook mogelijk om een plaats in te nemen in de haven in het centrum van Hardenberg.

Vanwege de beperkte capaciteit van de haven, verloten we de beschikbare seizoensligplaatsen. U kunt zich hiervoor aanmelden op vechtpark@hardenberg.nl.

Vermeld bij uw aanmelding uw naam, adres en bootlengte. Op 28 mei wijzen wij de seizoensligplaatsen toe.

Lees meer informatie over de haven in het centrum van Hardenberg.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.