Inwoners gemeente Hardenberg mogen gratis bomen planten

donderdag 09 april 2020 15:30

De provincie Overijssel heeft in 2019 de N34 tussen de rotonde Witte Paal – grens Drenthe aangepast. Bij deze werkzaamheden zijn bomen gekapt. Een groot deel van deze bomen is inmiddels al gecompenseerd met nieuwe aanplant, maar er moeten nog steeds 178 bomen geplant worden. Om aan deze voorwaarde te voldoen, biedt de gemeente Hardenberg haar inwoners de kans om zelf bomen te planten. De bomen worden bij voorkeur in de omgeving geplant waar ook is gekapt.

Om deze reden krijgen inwoners van twee gebieden voorrang. Het gaat om inwoners van Heemserveen en Rheezerveen, tot en met de erven aan de Rheezerveenseweg, ten noorden van de N34. Daarnaast gaat het om Ane, Anevelde en Anerveen.

Als u niet in één van de genoemde gebieden woont maar wel buiten de bebouwde kom, dan kunt u zich ook aanmelden. U komt dan in aanmerking als er in de andere gebieden niet voldoende belangstelling is.

De voorwaarde is dat de bomen op eigen terrein geplant worden. U kunt hierbij kiezen uit aanplant van een singel of één of meer solitaire (vrijstaande) bomen. Er zijn verschillende soorten streekeigen boomsoorten beschikbaar.

Hebt u belangstelling, wilt u meer weten en/of wilt u zich aanmelden? Ga dan naar www.hardenberg.nl/bomen.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.