Subsidie beschikbaar voor amateurkunstverenigingen

dinsdag 03 maart 2020 22:59

Culturele verenigingen, instellingen en organisaties in de gemeente Hardenberg die zich bezighouden met de beoefening van de amateurkunst kunnen tot 18 april 2020 een aanvraag indienen voor een subsidiebijdrage amateurkunst.

De subsidie kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld beeldende kunst, architectuur, muziek, dans, zang, theater, toneel, woordkunst of (moderne) mediakunst.

Om een subsidie te kunnen ontvangen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn beschreven in de Subsidieregeling programmalijn Maatschappelijk Domein gemeente Hardenberg 2020.

Lees meer informatie over de beschikbare subsidie

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.