Win de stimuleringsprijs ter waarde van maximaal € 5.000

woensdag 26 februari 2020 16:06

Dedemsvaart Events en Het Smaakvertrek ontvingen in januari van Platform Gastvrij Hardenberg een stimuleringsbijdrage voor hun projecten. Met dit geld kunnen zij hun ingediende idee uitvoeren.

Met ingang van 17 februari tot en met vrijdag 27 maart 2020 wordt de stimuleringsprijs van het platform Gastvrij Hardenberg opnieuw opgesteld.

Stuur bij uw aanvraag de volgende informatie mee:

  • Een duidelijke omschrijving van het project.
  • Een begroting en rekeningnummer.
  • Een toelichting hoe en waaruit uw eigen financiële bijdrage aan het project is vormgegeven.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de stimuleringsregeling moet uw initiatief of idee voldoen aan de volgende voorwaarden:
•    Het idee wordt ingediend door een rechtspersoon.
•    Het idee wordt samen met minimaal twee partijen binnen de vrijetijdssector nader uitgewerkt en uitgevoerd.
•    De uitvoering draagt bij aan de versterking van de vrijetijdseconomie van Hardenberg.
•    Het idee past binnen de uitgangspunten van de lange termijn agenda 'Gastvrij Hardenberg'.
•    Het idee is geschikt om (later) op aan te haken door andere partijen.
•    Het mag geen evenement zijn dat past binnen het evenementenbeleid van de gemeente Hardenberg.
•    Per project is het slechts één keer mogelijk een bijdrage vanuit de stimuleringsregeling aan te vragen.

Hebt u een initiatief of idee dat voldoet aan bovenstaande voorwaarden? Dan nodigt het platform u uit om uw initiatief of idee in te dienen. Tot en met 27 maart 2020 kunt u uw idee indienen bij Platform Gastvrij Hardenberg via gastvrijhardenberg@hardenberg.nl.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.