Participatieraad Hardenberg wil graag (opnieuw) in gesprek met inwoners

donderdag 27 februari 2020 16:37

De Participatieraad wil graag weten wat er leeft onder inwoners, die gebruik maken van de hulp van de gemeente Hardenberg. Hiervoor nodigt de Participatieraad u uit voor één van de bijeenkomsten die in maart worden gehouden.

Vanaf 2015 bestaat de Participatiewet. In die wet staat dat de gemeente inwoners moet helpen die zichzelf niet kunnen redden. Bijvoorbeeld met werk, inkomen, zelfstandig wonen of door kinderen en jongeren en hun ouders te ondersteunen. De gemeente moet inwoners betrekken bij de plannen die ze hiervoor bedenken en de uitvoering van die plannen. Daarvoor is de Participatieraad Sociaal Domein opgericht.

Deze raad vertegenwoordigt de inwoners. De Participatieraad geeft ook, gevraagd en ongevraagd, advies aan het College van burgemeester en wethouders over onderwerpen die te maken hebben met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk om te weten wat er leeft onder de inwoners die hiermee te maken hebben.

Bijeenkomsten
In 2018 heeft de Participatieraad ook met de inwoners gesproken en dit is als zeer waardevol ervaren. Om die reden wil de Participatieraad opnieuw in gesprek met inwoners die mee willen denken en hun verhaal willen vertellen. Maar ook met inwoners die iets voor een ander willen betekenen.

In verschillende kernen worden hiervoor bijeenkomsten gehouden. Dit gebeurt op de volgende dagen:

  • 11 maart van 14.00 tot 16.00 uur: Hessenwegkerk, Hessenweg 47, Heemse
  • 12 maart van 19.30 tot 21.30 uur: Trefpunt, Meppelerweg 34, Balkbrug
  • 18 maart van 14.00 tot 16.00 uur: De Baron, Julianastraat 54, Dedemsvaart
  • 23 maart van 19.30 tot 21.30 uur: Veur Mekaar, Burg, Oprellaan 5, Bergentheim
  • 24 maart van 19.30 tot 21.30 uur: De Binder, Hattemattestraat 3, Gramsbergen

Wilt u komen? Meld u dan aan
Dat kan door een mail te sturen naar n.hofsink@destuw.nl of door te bellen met 0523 267 478. Geef daarbij ook aan op welke datum u komt.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.