Informatieavond snippergroen

woensdag 26 februari 2020 16:16

Voor bewoners van de Norden, Hazenbos en een klein gedeelte van Heemse is er op woensdag 4 maart een informatiebijeenkomst over snippergroen in wijkgebouw Het Sumpelhuus, Jan Steenstraat 18. Bewoners krijgen informatie over het snippergroenbeleid en over wat zij de komende maanden van de gemeente kunnen verwachten.

Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. Voor het bespreken van individuele situaties kan een afspraak worden gemaakt. Bewoners zijn welkom om 19.00 uur of om 20.00 uur. Meer informatie over snippergroen vindt u op www.hardenberg.nl/snippergroen.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.