Gemeente onderzoekt mogelijkheden voor windmolens in grensgebied bij Kloosterhaar

dinsdag 25 februari 2020 14:35

Het grensgebied bij Kloosterhaar is in beeld voor het mogelijk plaatsen van windmolens. Het Duitse energiebedrijf nvb maakt hiervoor een concept-plan. Naar aanleiding van dit Duitse initiatief, brengt de gemeente Hardenberg in beeld of het mogelijk is om ook aan de Nederlandse zijde van de grens windmolens te plaatsen.

Bij het plaatsen van windmolens is er een vergoeding voor omwonenden. Dit geldt ook als de windmolens in Duitsland staan en de omwonenden in Nederland wonen. De manier waarop de vergoeding precies geregeld wordt, is afhankelijk van het plan.

Duitse nvb werkt aan een concept-plan voor windparken
Het Duitse energiebedrijf de Nordhorner Versorgungsbetriebe (nvb) heeft verkend of het mogelijk is windmolens te bouwen in de Duitse buurgemeenten Itterbeck en Wielen. De aandeelhouders van de nvb zijn de gemeenten die onderdeel zijn van de samenwerkende gemeenten Uelsen en Emlichheim. Op basis van de verkenning, bereidt de nvb een concept-plan voor twee windparken voor. De locatie van één van die windparken ligt in het grensgebied bij Kloosterhaar.

Kansrijk gebied voor het plaatsen van windmolens

De mogelijkheden in het gebied aan de Nederlandse kant langs de grens bij Kloosterhaar zijn in 2017 ook door de gemeente Hardenberg verkend. Uit de verkenning bleek dat dit een kansrijk gebied is voor het plaatsen van windmolens. Dit gebied is door de gemeenteraad toen niet aangewezen als ‘pilotproject’, mede vanwege het Verdrag van Meppen. In dit verdrag is afgesproken dat binnen een afstand van circa 300 meter van de grens niet gebouwd mag worden.
Aan de Duitse kant van de grens is het volgens de nvb mogelijk windmolens te bouwen, waarbij rekening wordt gehouden met het Verdrag van Meppen en zonder medewerking van de gemeente Hardenberg.

De gemeente Hardenberg onderzoekt de mogelijkheden voor een gezamenlijke ontwikkeling

De gemeente Hardenberg wil regie houden op mogelijke ontwikkelingen in het grensgebied. Bovendien wil de gemeente meer duurzame energie opwekken en is dit een kansrijk gebied voor het opwekken van duurzame windenergie. Daarom heeft de gemeente Hardenberg contact gezocht met de nvb om te onderzoeken hoe een plan met windmolens aan beide zijden van de grens, dus ook in Nederland, eruit kan zien. Op het moment dat duidelijk is dat hiervoor mogelijkheden zijn, gaat de gemeente hierover met de inwoners van het gebied in gesprek.

Nvb heeft omwonenden geïnformeerd

De nvb heeft voor de Duitse kant van de grens zogezegd al een concept-plan gemaakt. Dit plan is nog niet voorgelegd aan de Duitse overheden. Er zijn dus nog geen besluiten over genomen. Wel heeft de nvb de direct omwonenden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. De omwonenden zijn hier bijgepraat over het concept-plan. Ook zijn zij geïnformeerd over de financiële vergoedingen voor omwonenden. Omdat deze informatiebijeenkomst specifiek voor de Duitse omwonenden bedoeld was, was er deze avond geen informatie over de vergoedingen voor de omwonenden aan de Nederlandse kant van de grens.

Vergoedingen voor omwonenden in Nederland

De gemeente Hardenberg heeft met de nvb nog geen afspraken vastgelegd over vergoedingen aan omwonenden in Nederland. Het gaat immers nog om een concept-plan waarvan nog niet duidelijk is of het doorgaat. Bovendien is de manier waarop de vergoeding voor omwonenden aan de Nederlandse zijde van de grens wordt geregeld afhankelijk van het wel of niet plaatsen van windmolens aan de Nederlandse zijde van de grens. Hierbij zijn grofweg twee mogelijkheden.

  • Op het moment dat ook aan de Nederlandse zijde van de grens windmolens komen, dan maakt de gemeente Hardenberg zowel met de nvb als met de ontwikkelaar in Nederland afspraken over de vergoeding voor de omwonenden.
  • Op het moment dat alleen aan de Duitse zijde van de grens windmolens worden gebouwd, dan worden de Nederlandse omwonenden door de nvb vergoed.

Vervolg
De gemeente verwacht dat er in de komende periode meer duidelijkheid komt over de mogelijkheden voor windenergie aan de Nederlandse kant van de grens. Zodra hierover meer bekend is, worden omwonenden geïnformeerd.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.