Informatieavond project Vechtrijk Gramsbergen op 20 januari

woensdag 15 januari 2020 14:56

Op maandagavond 20 januari vindt er weer een informatieavond plaats over het project Vechtrijk Gramsbergen. De avond zal plaatsvinden in De Binder in Gramsbergen. De zaal is open vanaf 19.00 uur; het programma start om 19.30 uur.

Op 1 april 2019 is tijdens een eerste informatieavond een start gemaakt met een participatieproces om te komen tot een plan voor de nieuwe inrichting voor de Vecht rondom Gramsbergen. Tijdens dit participatieproces zijn gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen, samen met ontwerpbureau Eelerwoude en betrokken bewoners en stakeholders, in werksessies aan de slag gegaan.

Tijdens de informatieavond op 20 januari zullen waterschap en gemeente de resultaten presenteren: we geven een terugkoppeling op het participatieproces en de opgehaalde input en hoe dit is verwerkt tot een inrichtingsschets. De informatieavond zal ongeveer een uur duren.  
Meer informatie over het project vindt u op www.vechtstromen.nl/vechtrijkgramsbergen.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.