College: eerste drie uur gratis parkeren in parkeergarages

vrijdag 31 januari 2020 09:21

Het college van B&W wil parkeerders beter verdelen over de beschikbare parkeerplaatsen in het centrum. Dat kan door naast betaald parkeren ook de mogelijkheid te bieden om gratis te parkeren in een parkeergarage. Voor werknemers en bewoners wordt het aantrekkelijker om een abonnement te kopen in de parkeergarages.

Wethouder Jan ten Kate: “We combineren een verbeterde versie van betaald parkeren met de voordelen van gratis parkeren. Zo zorgen we ervoor dat de juiste parkeerplaatsen beschikbaar komen voor de juiste parkeerders.” Het college legt het voorstel voor het nieuwe parkeerbeleid nu aan de gemeenteraad voor.

In 2019 is het parkeren in het centrum van Hardenberg geëvalueerd. Inwoners, ondernemers, en organisaties in het centrum zijn hierbij betrokken tijdens bijeenkomsten en werksessies. Daarnaast zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar het functioneren van het huidige parkeersysteem.
Hiervoor zijn tellingen uitgevoerd en enquêtes gehouden onder inwoners en bezoekers.
Wethouder Jan ten Kate: “Dit intensieve participatietraject heeft waardevolle informatie opgeleverd. Daardoor hebben we goed in beeld wat de verschillende wensen en belangen zijn. We hebben grote waardering voor de inbreng van de deelnemers.”
Uit de evaluatie is gebleken dat het parkeerbeleid in het centrum naar behoren functioneert. Ook is naar voren gekomen dat een vorm van parkeerregulering noodzakelijk is, dat het parkeren gemakkelijk en eenvoudig moet zijn en dat de beschikbare parkeerplaatsen beter benut kunnen worden.

Twee mogelijke scenario’s

Alle verzamelde informatie heeft geleid tot twee mogelijke scenario’s voor het parkeren in het centrum van Hardenberg. Het eerste scenario is gratis parkeren door middel van een blauwe zone. Het tweede scenario is betaald parkeren, waarbij parkeerders beter verdeeld worden en parkeren op enkele specifieke locaties de eerste drie uur gratis is.

Reacties
Het college van B&W heeft zich over de verschillen van de scenario’s gebogen. Daarbij heeft het college de reacties van inwoners, ondernemers en belangengroepen meegenomen.
Bewoners zien vooral de voordelen van betaald parkeren en vergunning parkeren waarbij de ervaren knelpunten opgelost moeten worden.
Ondernemers zijn voorstander van gratis parkeren in een blauwe zone omdat het dan aantrekkelijker is om het centrum met de auto bezoeken. Een blauwe zone heeft echter ook nadelen: werknemers en bewoners parkeren in een blauwe zone vaker op de meest aantrekkelijke plekken, waardoor minder parkeerplaatsen overblijven voor consumenten. Bovendien is intensieve handhaving nodig om te voorkomen dat er toch lang geparkeerd wordt.

De juiste parkeerplaatsen voor de juiste parkeerder

Omdat het parkeerbeleid naar behoren functioneert is het radicaal wijzigen van het parkeerbeleid wat het college van B&W betreft niet noodzakelijk. Wel wil het college recht doen aan de belangen van de verschillende betrokkenen. Het college van B&W kiest voor het scenario waarbij betaald parkeren verbeterd wordt en waarbij parkeerders beter verdeeld worden over de beschikbare parkeerplaatsen. Dat gebeurt door in de parkeergarages Centrum/Gemeentehuis en Centrum/LOC (op zaterdag) de eerste drie uur gratis parkeren in te voeren. In deze parkeergarages is meestal nog voldoende ruimte. Zo ontstaat meer ruimte in het centrum voor consumenten om te parkeren.
De werknemersvergunning wordt in dit scenario afgeschaft. Werknemers kunnen uitsluitend nog een abonnement aanschaffen voor de parkeergarage Centrum/Gemeentehuis of Centrum/LOC tegen een aantrekkelijker tarief.

Wethouder Jan ten Kate: “We bieden consumenten de keuze om gratis te parkeren in een parkeergarage of om te betalen voor een parkeerplaats dichtbij de winkels. Daarnaast blijven we profiteren van de voordelen van het huidige parkeersysteem. De juiste parkeerplaatsen komen beschikbaar voor de juiste parkeerder.”

Overige ingrepen
Naast de genoemde maatregelen, stelt het college nog een aantal ingrepen voor om knelpunten op te lossen. De bezoekersregeling voor bewoners van het vergunningengebied wordt uitgebreid met een digitale mogelijkheid. Ook het zuidelijke deel van Bruchterweg net als de Europaweg een blauwe zone. Het vergunning parkeren op het terrein langs de Parkweg wordt opgeheven.

Uitbreiding vergunningenzone

Bewoners van het gebied net buiten de vergunningenzone ervaren overlast van parkeerders die in het in het centrum werken of met de trein reizen. Om aan deze signalen tegemoet te komen gaat het college met deze bewoners in gesprek over het uitbreiden van vergunningenzone. Ook wil het college zich ervoor inzetten dat het P&R-parkeerterrein bij het station weer beschikbaar komt voor treinreizigers.

Gemeenteraad

De gemeenteraad buigt zich op 11 februari in de oriënterende ronde over het voorstel en neemt naar verwachting op 25 februari een besluit. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, werkt de gemeente het plan verder uit en worden de benodigde maatregelen genomen zoals het vervangen van parkeerapparatuur en het aanpassen van tarieven van abonnementen. Naar verwachting is het nieuwe parkeerbeleid na de zomer van 2021 in werking.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.