Carbidschieten op oudejaarsdag

woensdag 18 december 2019 12:04

In de gemeente Hardenberg is carbidschieten volgens de APV alleen toegestaan op oudejaarsdag vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot 02.00 uur ’s nachts (op 1 januari 2020). Een vergunning is niet nodig. Je moet je aan de volgende regels en voorwaarden houden.

•    Vaten mogen een inhoud hebben van maximaal 50 liter en moeten zijn afgesloten met zacht materiaal (bijvoorbeeld een voetbal of een plastic zak).
•    Het vrije schootsveld bedraagt minimaal 75 meter, er mogen geen openbare wegen of paden in het schootsveld liggen.
•    Er wordt geschoten in een richting die is afgewend van de woonbebouwing.
•    De locatie waar carbid geschoten wordt, ligt minimaal op 75 meter afstand van woonbebouwing en op minimaal 300 meter afstand van zorginstellingen of inrichtingen waar dieren worden gehouden.

Politie en gemeente controleren
De gemeente en de politie zien er samen op toe dat de regels worden nageleefd. Zij controleren rond de jaarwisseling op plekken waar met carbid wordt geschoten. Als inwoners een melding doen van overlast of gevaar gaan politie en gemeente hier op af. Bij de constatering dat de organisatoren van een carbidschietfestijn en/of schutters zich niet aan de regels houden, worden ze hierop aangesproken, zodat de organisatoren/schutters de regels alsnog in acht kunnen nemen. Afhankelijk van de situatie en de geconstateerde overtreding, bepaalt de politie of verdere actie nodig is, zoals een proces-verbaal voor de overtreding of een doorverwijzing naar bureau HALT.

Bestuursrechtelijke last onder dwangsom

Bij bovenmatige overlast voor de omgeving of als er gevaar dreigt voor mens en dier, treedt ook de gemeente Hardenberg op. De gemeente kan in dergelijke gevallen een last onder dwangsom opleggen. Als de betreffende situatie na het opleggen van een dergelijke last niet beëindigd wordt, dan kan de gemeente overgaan tot invordering van € 1.500 bij iedere constatering van de overtreding. Deze last onder dwangsom kan oplopen tot maximaal € 6.000.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.