Vechtdal Wonen en Roosdom Tijhuis bouwen 32 Nul op de Meter-woningen in Marslanden

donderdag 28 november 2019 09:32

De bouw van 32 Nul op de Meter-woningen, oftewel energiezuinige woningen, start binnenkort in De Cirkel in de Hardenbergse wijk Marslanden. De woningen worden gebouwd door Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis in opdracht van Vechtdal Wonen, die de woningen gaat verhuren.

Om de bouw mogelijk te maken leveren de gemeente Hardenberg en Roosdom Tijhuis de bouwkavels aan Vechtdal Wonen. De bouw start nog dit jaar. De woningen worden in de loop van 2020 opgeleverd.

Momenteel wordt de Hardenbergse woonwijk Marslanden in noordelijke richting uitgebreid. In het gebied De Cirkel wordt al volop gebouwd. Binnenkort worden hier in opdracht van Vechtdal Wonen 32 woningen gebouwd. Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bouw van deze sociale huurwoningen. De 32 woningen worden verdeeld over 2 locaties in De Cirkel. De eerste locatie telt 3 woningblokken van 1 x 6 woningen en 2 x 5 woningen. Locatie twee telt een blok van 10 woningen en een van 6 woningen.

Nul op de meter

De woningen zijn Nul op de Meter, ook wel NOM genoemd. Zonnepanelen op deze woningen wekken gemiddeld evenveel zonne-energie op als dat er verbruikt wordt voor verwarming, warm water en huishoudelijk verbruik. Daarnaast krijgen deze woningen een woningschil met hoge isolatiewaarden, een bodemwarmtepomp in combinatie met lage temperatuurvloerverwarming en een balansventilatiesysteem. De woningen zijn energieneutraal en leveren bewoners een grote besparing voor de kosten voor energie op. Deze woningen hebben geen gasaansluiting en maken geen gebruik van andere fossiele brandstoffen.

Energieprestatievergoeding

Vechtdal Wonen brengt bij de toekomstige huurders van deze energieneutrale woningen de energieprestatievergoeding (EPV) in rekening. Dit is een vergoeding die de huurder naast de reguliere huur betaalt aan Vechtdal Wonen voor de energiezuinige woning. De EPV kan gezien worden als een vervanging van de energierekening. Het bedrag dat de bewoner in de oude situatie aan het energiebedrijf betaalde, wordt nu als vergoeding aan Vechtdal Wonen betaald.

Meer sociale huurwoningen
Volgens wethouder Martijn Breukelman past de bouw van deze sociale huurwoningen in Marslanden binnen de woonambities van de gemeente Hardenberg. “We willen zorgen voor de juiste woning voor elk huishouden en bouwen naar behoefte. Ook hebben we de ambitie dat alle sociale huurwoningen in 2050 energieneutraal zijn. Daarover hebben we met de corporatie prestatieafspraken gemaakt. We zijn dan ook blij dat het gelukt is om Roosdom Tijhuis en Vechtdal Wonen bij elkaar te brengen en dat we samen tot dit plan zijn gekomen. Bovendien geven we met dit plan concreet invulling aan de toezegging aan de gemeenteraad om een sneller meer sociale huurwoningen te bouwen.”

Ondertekening overeenkomsten
Om de bouw van de woningen mogelijk te maken, leveren de gemeente Hardenberg en Roosdom Tijhuis bouwkavels aan Vechtdal Wonen. De grondovereenkomsten hiervoor werden op 27 november ondertekend. Namens de gemeente Hardenberg zette wethouder Martijn Breukelman zijn handtekening, directeur Martin Companje namens Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis en directeur-bestuurder Martijn Rink tekende namens Vechtdal Wonen. Daarnaast werden de afspraken over de bouw van deze woningen vastgelegd in een aannemingsovereenkomst tussen Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis en Vechtdal Wonen.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.