Twee scenario's voor parkeren centrum Hardenberg

vrijdag 15 november 2019 13:33

De gemeente Hardenberg presenteert twee scenario's voor parkeren in het centrum van Hardenberg: gratis parkeren door middel van een blauwe zone en het optimaliseren van betaald parkeren. De scenario's zijn gemaakt op basis van de resultaten van de werksessies en de parkeeronderzoeken. Op maandag 25 november worden de scenario's gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis.

De evaluatie van het parkeren in het centrum van Hardenberg ging voor de zomer van start met een drukbezocht Stadscafé. Daarna zijn de werksessies gestart. Hier hebben inwoners van het centrum, ondernemers, organisaties en instellingen gesproken over knelpunten van het huidige parkeersysteem en mogelijke oplossingen.

Uit de werksessies bleek dat een gebruiksvriendelijkheid en een gemakkelijke regeling voor bewoners van het centrum belangrijk is. Ook het parkeren voor bedrijven en hun werknemers kwam als aandachtspunt naar voren.

'Simpel en eenvoudig'
Wethouder Jan ten Kate: "We zijn blij met de grote betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij de evaluatie. De werksessies en de parkeeronderzoeken hebben ons waardevolle informatie gegeven voor het parkeerbeleid. De grote lijn die we zien is dat parkeren in Hardenberg simpel en eenvoudig moet zijn en dat klanten dichtbij de winkels kunnen parkeren. "

Ten Kate: "We kunnen bestaande plekken beter benutten en meer gemak bieden voor consumenten en inwoners. Dit hebben we samen met de deelnemers aan de werksessies verwerkt in twee hoofdscenario’s. Die scenario’s leggen we op 25 november eerst voor aan onze inwoners, zodat we reacties op de scenario’s mee kunnen nemen in onze afwegingen."

Tellingen
Zowel in de zomer als in de herfst zijn op meerdere momenten in en rond het centrum tellingen uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar de bezetting van de parkeerplaatsen. Uit de tellingen blijkt dat er over het algemeen voldoende parkeerruimte is, zowel in het centrum als in de woonbuurten rond het centrum.

De verdeling van de geparkeerde auto’s is niet optimaal. De parkeergarages Centrum/Gemeentehuis en Centrum/LOC zijn vaak onderbezet, terwijl het Van Wevelinckhovenplein met name op zaterdagmiddag erg vol staat.

Uitgangspunten
De mening van bezoekers van het centrum en inwoners over het parkeren is gepeild in enquêtes. In de zomermaanden zijn bezoekers van het centrum en campinggasten bevraagd. In oktober vulden 3.400 inwoners van de gemeente Hardenberg een vragenlijst in. De resultaten van de enquête zijn meegenomen bij het maken van de scenario's.

De uitgangspunten voor beide scenario's zijn een gemakkelijke bezoekersregeling, waarbij naast de kraskaart ook een digitaal systeem komt. Er blijft een vorm van parkeerregulering, met verschillende zones. De dagen en tijden waarbinnen parkeerregulering geldt (van maandag tot en met zaterdag overdag en op donderdagavond) blijven gelijk.

Bekijk de gekozen scenario's

Inloopbijeenkomst op 25 november
De scenario's worden gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst op maandag 25 november 2019 tussen 18.30 en 20.00 uur in de hal van het gemeentehuis. Ook de resultaten van de tellingen en enquêtes worden dan getoond.

Om 18.30 uur en om 19.15 uur vindt in de raadzaal een korte centrale presentatie plaats. Daarna is het gelegenheid om de scenario's te bekijken. Medewerkers van de gemeente Hardenberg zijn aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Het is ook mogelijk om tijdens de inloopbijeenkomst een reactie te geven op de scenario's.

Besluit college en gemeenteraad
Met de presentatie van de scenario’s is de evaluatie van het parkeren afgerond. Het college van burgemeester en wethouders buigt zich daarna over de scenario's en de reacties. B&W komen naar verwachting december met een voorstel aan de gemeenteraad om te kiezen voor één van de scenario's.

De gemeenteraad neemt begin 2020 een besluit. Daarna worden benodigde aanpassingen doorgevoerd. Het nieuwe parkeersysteem is op z’n vroegst in 2021 in werking.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.