Samen werken aan een lokaal sportakkoord

donderdag 31 oktober 2019 16:33

De gemeente Hardenberg gaat aan de slag met een lokaal sportakkoord. Doel van het lokaal sportakkoord is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Wethouder sport Martijn Breukelman heeft zijn handtekening gezet onder een intentieverklaring samen met Bert Beun (HHC Hardenberg), Gert Swankhuisen (Sportservice Hardenberg) en Arthur Bouwmeester (Stichting de Stuw).

In de zomer van 2018 hebben nationale sportbonden, provincies, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een nationaal sportakkoord gesloten. Het is aan gemeenten, sport- en beweegaanbieders en andere partners om hieraan op lokaal niveau uitvoering te geven en een lokaal sportakkoord op te stellen.

De gemeente werkt hierin samen met voetbalvereniging HHC Hardenberg, Sportservice Hardenberg en stichting de Stuw. Deze partners krijgen ook een actieve rol bij de implementatie van het lokaal sportakkoord.

Lokaal sportakkoord
In het lokaal sportakkoord worden afspraken gemaakt over hoe lokale ambities op het gebied van sport en bewegen worden gerealiseerd. Er wordt samengewerkt met organisaties en verenigingen op gebied van sport, gezondheid, onderwijs en welzijn.

Zo ontstaat een breed gedragen lokaal sportakkoord met concrete programma's, projecten en activiteiten. Het lokaal sportakkoord is daarmee de basis voor het nieuwe gemeentelijk sport- en beweegbeleid.

Sportformateur
Een sportformateur gaat het lokale sportakkoord opstellen samen met sportverenigingen en de maatschappelijke organisaties in de gemeente. Het sportakkoord is begin april 2020 klaar.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.