Enquête over parkeren in het centrum van Hardenberg

woensdag 02 oktober 2019 16:38

De gemeente Hardenberg evalueert het parkeren in het centrum van Hardenberg. Dat gebeurt zoveel mogelijk samen met inwoners, ondernemers en betrokkenen. Als onderdeel van de evaluatie, kunnen inwoners van de gemeente Hardenberg hun mening geven over het parkeren in het centrum van Hardenberg door online een vragenlijst in te vullen.

Iedereen die zijn of haar auto in het centrum van Hardenberg parkeert, betaalt voor een parkeerplek. In de woonbuurten rond het centrum, mag men alleen met een parkeervergunning parkeren. Dit huidige parkeersysteem functioneert nu ruim tien jaar. Ondertussen is de parkeerapparatuur aan vervanging toe. Daarom evalueert de gemeente Hardenberg het huidige parkeersysteem.

Online-enquête invullen
Inwoners van de gemeente Hardenberg maken mogelijk ook gebruik van de parkeerplaatsen in het centrum van Hardenberg. Zij kunnen de gemeente laten weten wat zij van het parkeren in het centrum van Hardenberg vinden door een aantal vragen te beantwoorden. Meedoen aan de online-enquête kan door de volgende link te volgen: www.hardenberg.nl/parkeeronderzoek

Meedoen tot en met 15 oktober
De enquête loopt tot en met dinsdag 15 oktober 2019. Door het invullen van de vragenlijst maakt men kans op een Winkelstad Hardenberg Cadeaubon ter waarde van € 50,-.

Toekomstig parkeerbeleid
De gemeente Hardenberg gebruikt de resultaten van deze enquête bij het maken van het toekomstig parkeerbeleid. Hoe dit parkeerbeleid er mogelijk uit gaat zien, wordt eind 2019 tijdens een inloopbijeenkomst getoond. De gemeenteraad neemt begin 2020 een besluit. Daarna worden eventuele aanpassingen doorgevoerd. Het nieuwe parkeersysteem is dan in 2021 in werking.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.