Woongebied Bransveen in Dedemsvaart wordt verder uitgebreid

vrijdag 06 september 2019 08:09

In de Dedemsvaartse woonwijk Bransveen worden de komende jaren nieuwe woningen gebouwd. Het gaat om verschillende typen woningen. In een deel van het gebied geeft de gemeente vrije kavels uit. De inschrijving voor een kavel start naar verwachting nog dit jaar. Het plan wordt getoond tijdens een inloopbijeenkomst op donderdag 26 september tussen 17.00 en 19.00 uur in de tent ter hoogte van de nieuwbouwlocatie in de wijk Bransveen.

Bransveen ligt aan de zuidoostkant van Dedemsvaart, aan de rand van het groene buitengebied. In de eerste fase van Bransveen zijn de afgelopen jaren circa 175 woningen gebouwd. Inmiddels zijn nagenoeg alle kavels in de eerste fase bebouwd of verkocht. Vanwege de grote vraag naar nieuwbouwwoningen in Bransveen heeft de gemeente een plan gemaakt om Bransveen verder uit te breiden.

Nieuwe woningen
De nieuwe woningen worden aan de oostkant van Bransveen gebouwd: tussen de bestaande bebouwing van Bransveen aan de Mittendorffwerf en de Stegerensallee. In het gebied is ruimte voor circa 95 woningen. Het gaat om 30 rijwoningen, 46 twee-onder-een-kapwoningen en 19 vrijstaande woningen.

Een deel van de woningen wordt gebouwd door ontwikkelaar TDF. Woningcorporatie Vechtdal Wonen wil in Bransveen eengezinshuurwoningen bouwen. De overige kavels worden door gemeente Hardenberg uitgegeven. Particulieren kunnen hier zelf een woning bouwen.

Bereikbaar
De woningen in deze uitbreiding van Bransveen worden in drie fasen uitgegeven. Als eerste wordt gebouwd aan de zuidkant van deze uitbreiding van Bransveen.

De nieuwe woningen zijn bereikbaar via de route Mien Ruyslaan en Mittendorffwerf. Van en naar de Stegerensallee worden voet- en fietspaden aangelegd. Het gebied is voor auto's niet bereikbaar via de Stegerensallee.

Kavelverkoop
Naar verwachting kunnen belangstellenden zich nog dit jaar inschrijven voor een gemeentelijke kavel in het eerste deel van dit uitbreidingsgebied. De kavels worden dan in het voorjaar van 2020 uitgegeven. Het bouwrijp maken start naar verwachting ook in het voorjaar van 2020 zodat de eerste woningen in de zomer van 2020 gebouwd kunnen worden.

Inloopbijeenkomst op 26 september
Voor de gehele wijk Bransveen is al een bestemmingsplan gemaakt. De woningbouw in dit uitbreidingsgebied is een nadere uitwerking van dit bestemmingsplan. Ook is een beeldkwaliteitsplan voor dit nieuwe deel van Bransveen gemaakt.

Het uitwerkingsplan en beeldkwaliteitsplan liggen vanaf 12 september ter inzage. Het plan inclusief de stedenbouwkundige schets wordt getoond tijdens een inloopbijeenkomst op donderdag 26 september in de tent ter hoogte van de nieuwbouwlocatie in Bransveen.

Belangstellenden zijn welkom om tussen 17.00 en 19.00 uur langs te komen om het plan te bekijken. Medewerkers van de gemeente Hardenberg en van ontwikkelaar TDF zijn aanwezig om een toelichting te geven of vragen te beantwoorden.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.