Nieuwe bruggen De Meene klaar voor gebruik

donderdag 26 september 2019 08:45

De nieuwe Kieftbrug (De Haandrik) en de Beltmansbrug (Anerweerdweg) zijn klaar voor gebruik. De noodbrug die die naast de Kieftbrug is aangelegd, wordt donderdag 26 september afgebroken. Dit kan enige overlast geven. Om de overlast tot het minimum te beperken worden verkeersregelaars ingezet.

De Kieftbrug (De Haandrik) en de Beltmansbrug (Anerweerdweg) werden in april 2018 afgesloten vanwege de veiligheid van de bruggen. Als tijdelijke oplossing is bij de Kieftebrug een noodbrug aangelegd en ter hoogte van de Beltmansbrug is een platenbaan aangelegd.

Na overleg met experts en omwonenden, bleek dat vervanging van de bruggen de beste oplossing is. De nieuwe bruggen zijn geschikt voor het huidige zware landbouwverkeer.

De bruggen worden deze week opgeleverd. Op vrijdag 18 oktober worden de bruggen officieel in gebruik genomen.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.