De Krim klaar voor de toekomst met nieuw MFA

donderdag 19 september 2019 14:00

Met de bouw van de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in De Krim willen inwoners de leefbaarheid in het dorp voor de toekomst behouden. De 'stichting De Krim voor sociaal en cultureel werk' die zich bezighoudt met het realiseren van de MFA, heeft flinke stappen gezet om het plan daadwerkelijk te realiseren. Een werkgroep heeft het plan verder uitgewerkt en een omgevingsvergunning voor de bouw bij de gemeente aangevraagd. Daarnaast hebben de stichting en de gemeente afspraken voor een passende samenwerking vastgelegd in een convenant.

Wethouder Martijn Breukelman is enthousiast over de ontwikkelingen rond de nieuwe MFA: "Dit is een schoolvoorbeeld van een initiatief uit de samenleving waarbij inwoners er met elkaar de schouders onder zetten. De stichting en de verschillende werkgroepen hebben al mooie stappen gezet. De plannen die er nu liggen zien er goed uit. Als gemeente werken we hier graag aan mee. Niet alleen met onze financiële bijdrage van 1,2 miljoen euro, maar ook door de benodigde ruimtelijke procedures te doorlopen."

Convenant
Met het vastleggen van afspraken over de samenwerking in een convenant, zorgen de stichting en de gemeente voor een passende samenwerking.

Martijn Breukelman: "Dit is en blijft een project van en voor het dorp De Krim met als motto ‘Samenwerken werkt’. Daar sluiten we ons graag bij aan. We willen het de stichting en werkgroep zo gemakkelijk mogelijk maken door te zorgen dat alles soepel en zorgvuldig verloopt. Daarom kiezen we voor een passende samenwerking en hebben we ook een projectleider aangesteld die fungeert als aanspreekpunt voor de stichting."

In het convenant spreken partijen onder andere af dat de gemeente de stichting waar mogelijk helpt met kennis/kunde en daarnaast de benodigde ruimtelijke procedures in gang zet. Ook helpt de gemeente bij het inrichten van de openbare ruimte in het gebied. Verder worden afspraken gemaakt over de overdracht van de benodigde grond. 

Dorpshuis met sporthal
De nieuwe MFA wordt gebouwd bij het huidige evenemententerrein aan de Beukenlaan. Het plan bestaat uit de bouw van een dorpshuis aan de zijde van Beukenlaan met aan de achterzijde een sporthal.

Het gebouw van ruim 2.300 vierkante meter groot biedt straks ruimte voor sport, cultuur en zorg. Parkeren is en wordt geregeld op de bestaande parkeerplaats bij het evenemententerrein. 

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning
De bouw van de MFA past niet in het huidige bestemmingsplan voor dit gebied. Omdat de gemeente plannen heeft om in hetzelfde gebied woningen te bouwen en in toekomst ook een nieuwe basisschool, maakt de gemeente een nieuw bestemmingsplan waarin al deze ontwikkelingen worden meegenomen.

De bouw van de nieuwe MFA wordt mogelijk gemaakt door middel van een omgevingsvergunning.

Financiering
De bouw van de MFA gaat circa € 2,5 miljoen kosten.  De gemeente draagt € 1,2 miljoen bij. De stichting moet door middel van zelfwerkzaamheid, certificaten, crowdfunding, giften en externe subsidies zelf het resterende bedrag binnenhalen.

De stichting wil op de locatie van het huidige dorpshuis op de hoek van de Planetenstraat en Jupiterstraat woningen voor ouderen en jongeren bouwen. De opbrengst hiervan wordt ook gebruikt voor het financieren van de nieuwe MFA.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.