Bedrijventerrein Kop van Broeklanden

Dit bedrijventerrein is onderdeel van het grootschalige bedrijventerrein Broeklanden. Het plan heeft betrekking op het gebied ter grootte van ongeveer 12 hectare, gelegen ten zuidoosten van het bestaande bedrijventerrein Broeklanden bij de kern Hardenberg.

Bereikbaarheid
Binnen 5 minuten bent u in Duitsland en in anderhalf uur in de Randstad. Het bedrijventerrein is prima ontsloten door de Duitslandweg.

Het gebied ligt op relatief korte afstand van de A28, de corridor van de Randstad naar Noord-Duitsland en wordt ontsloten door rijkswegen naar Drenthe Twente en een directe verbinding met Duitsland. Ideaal dus voor ondernemers die goede bereikbaarheid als een must beschouwen.

Parkmanagement
Voor Bedrijvenpark Kop van Broeklanden is een parkmanagement door ondernemers ingesteld. Diensten als onderhoud private groen, bewaking en beveiliging worden door de ondernemers samen uitgevoerd.

Voor dit bedrijventerrein geldt het bestemmingsplan geluidzone Kop van Broeklanden. Hierin is ook de plankaart opgenomen.

Documenten

Het is mogelijk dat de bijgevoegde verkavelingstekeningen niet het actuele beeld weergeven. Voor een actuele situatie kunt u contact opnemen met Ger Pesman (0523 289 442) of Michiel Sportel (0523 788 852).

Titel Type Grootte Download
Verkavelingskaart PDF 674 KB Download (Verkaverlingskaart)
Beeldkwaliteitsplan.pdf PDF 2 MB Download (Beeldkwaliteitsplan)
Verklaring_bodemgesteldheid.pdf PDF 47 KB Download (Verklaring bodemgesteldheid)
Nutsvoorzieningen.pdf PDF 30 KB Download (Nutsvoorzieningen)
Parkeernormeringen.pdf PDF 150 KB Download (Parkeernormeringen)
Bouwrijpsituatie.pdf PDF 36 KB Download (Bouwrijpsituatie)

Bedrijventeam

Wilt u ondersteuning? Neem contact op met het Bedrijventeam van de gemeente Hardenberg. Bekijk de contactgegevens.

Mijn bedrijvenloket

Met Mijn bedrijvenloket van de gemeente Hardenberg of uw persoonlijke Berichtenbox kunt u uw zaken digitaal regelen.