Plan tot verlenging recht van erfpacht Jeu de Boulesvereniging

Wij willen een recht van erfpacht verlengen op een stuk gemeentegrond voor een bij ons bekende partij. Het stuk grond is ongeveer 200 vierkante meter groot.

Het recht van erfpacht is nodig voor het hebben en houden van een Jeu de Boulesvereniging. Het gaat om een verlenging van het bestaande erfpacht, maar dan met nieuwe voorwaarden. Het gaat om de Boshoek 4 in Hardenberg, bij het kadaster bekend als: 'gemeente Ambt-Hardenberg, sectie AE, nummer 572'.

We hebben hierbij veel beleidsvrijheid.

U bent het niet eens met dit plan? Laat het ons weten

Als u het niet eens bent met dit plan, dan kunt u dat laten weten tot en met 8 december 2022. U stuurt een brief met uitleg naar contractbeheer.gebouwen@hardenberg.nl.

U vermeldt hierbij ‘recht van erfpacht Boshoek 4 Hardenberg'.

*Een recht van erfpacht betekent in dit geval: wij geven een andere partij het recht om onze grond te gebruiken.

Woonteam

Heeft u interesse in een bouwkavel in de gemeente Hardenberg? Voor ondersteuning bij het aankoopproces kunt u terecht bij het Woonteam.

Bedrijventeam

Wilt u ondersteuning? Neem contact op met het Bedrijventeam van de gemeente Hardenberg. Bekijk de contactgegevens.