Werkzaamheden bedrijventerrein Katingerveld in Balkbrug

In de komende maanden wordt aan de weg gewerkt op bedrijventerrein Katingerveld in Balkbrug. Aannemer Schagen Infra legt op het terrein nieuwe wegen aan. De bestaande wegen krijgen een nieuwe asfaltlaag.

Ook nutsbedrijven gaan aan het werk op Katingerveld. Zij leggen kabels en leidingen. De bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden grotendeels bereikbaar. Wel kan er af en toe wat verkeershinder zijn.


Nieuwe ontsluitingsweg

Aan de achterkant van de bedrijven FrieslandCampina, Van Werven Recycling en Buiter Beton leggen we een nieuwe weg aan. De nieuwe weg komt uit op de Katingerveldweg. In de nieuwe situatie rijdt verkeer van en naar deze bedrijven via de kruising van de Katingerveldweg met de N377. Verkeer van en naar de bedrijven rijdt dus niet langer rechtstreeks vanaf het eigen terrein de N377 op. Dit is een stuk verkeersveiliger. De drie bedrijven passen hiervoor ook hun eigen terrein aan.


Aanpassen bestaande toegangsweg

We passen de bestaande ontsluiting van de drie bedrijven naar de N377 aan. In de nieuwe situatie is dit een fietsverbinding.


Nieuwe wegen in de noordoosthoek van het terrein

In de noordoosthoek van het terrein zijn alle kavels inmiddels verkocht. Hier leggen we nog enkele wegen aan. Dit is nodig om deze bedrijven te ontsluiten.


Woonrijp maken

Op dit moment liggen er op Katingerveld nog bouwwegen. Nu de meeste kavels bebouwd zijn, maken we het bedrijventerrein woonrijp. We voorzien de wegen van een asfaltlaag.


Nutsbedrijven leggen kabels en leidingen

Nutsbedrijven leggen op verschillende plekken kabels en leidingen. Tijdens deze werkzaamheden zijn bedrijven mogelijk een korte tijd niet bereikbaar. De nutsbedrijven informeren de bedrijven hierover.


Kaarten met fases

We voeren de werkzaamheden in fases uit. De fases zijn aangeduid op de kaart.

Toelichting kaart:

  • Fase 1 is de nieuwe ontsluitingsweg achter de drie bedrijven.
  • Fase 2 op de kaart is de nieuwe toegangsweg van FrieslandCampina.
  • Fase 3 is de aanpassing van de bestaande ontsluiting van de drie bedrijven tot een fietsverbinding naar de N377.
  • Fase 4 zijn de nieuw aan te leggen wegen in de noordoosthoek van het bedrijventerrein.
  • Fase 5 zijn de delen van het bedrijventerrein die goten en nieuwe asfaltlagen krijgen.
  • Fase 6 op de kaart geeft aan waar de nutsbedrijven aan het werk gaan. De oranje lijn op de kaart laat zien waar de kabels en leidingen komen.

Planning

Van september tot en met december wordt er gewerkt.

September – oktober 2022: fase 1, en 2

We leggen de riolering en de wegfundatie voor de nieuwe weg richting de Katingerveldweg. Ook maken we de aansluiting van de nieuwe weg op de Katingerveldweg. De aansluiting van de Katingerveldweg op de N377 blijft open. De terreinen van FrieslandCampina en Buiter Beton zijn een dag afgesloten en via een omleiding bereikbaar. De aannemer maakt hierover afspraken met de bedrijven.

Oktober 2022: fase 4

We leggen de riolering en de wegfundatie van de nieuwe wegen op het bedrijventerrein.

Eind oktober t/m november 2022: fase 5

We brengen betongoten aan op de nieuwe wegen. Omdat het beton moet uitharden, zijn bedrijven voor een korte periode niet bereikbaar. Of via een tijdelijk ‘bruggetje’ over het verse beton. De aannemer maakt hierover afspraken met de bedrijven. Eind oktober brengen we het asfalt aan op de nieuwe wegen.

Half november t/m half december 2022: fase 6

De nutsbedrijven  leggen kabels en leidingen. Dit duurt ongeveer 4 weken. Mogelijk zijn bedrijven waar de nutsbedrijven werken een korte tijd niet bereikbaar. De nutsbedrijven informeren de bedrijven hierover.

December 2022: fase 3

Na het asfalteren, leggen we nieuwe bestrating bij de bestaande inritten in het openbaar gebied. Zo sluiten de inritten goed aan op de rijbaan.

December 2022: fase 3

Als laatste passen we de huidige ontsluiting van de drie bedrijven op de N377 aan. Dit wordt een fietsverbinding.


Contactpersonen

Hebt u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met: 

Bedrijventeam

Wilt u ondersteuning? Neem contact op met het Bedrijventeam van de gemeente Hardenberg.

Lees verder

Ondernemen in Hardenberg

Wilt u op de hoogte blijven over ontwikkelingen in de gemeente? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief Ondernemen in Hardenberg.

Inschrijven