Platform Inclusief gemeente Hardenberg

Het Platform Inclusief gemeente Hardenberg behartigt de belangen van inwoners met een beperking. Het Platform werkt aan een inclusieve samenleving, zodat mensen met een beperking zo goed mogelijk deel kunnen nemen aan het maatschappelijke leven.

Het platform biedt de volgende ondersteuningsmogelijkheden:

 • Advies aan alle inwoners gemeente Hardenberg met een vraag over toegankelijkheid en inclusie.
 • Advies aan de gemeente.
 • Projecten: nieuwbouw Ziekenhuis Hardenberg, Scholenproject basisscholen, advies aan Vechtdal Wonen.
 • Gebouw en Omgeving schouwing.

Lees meer over het Platform Inclusief gemeente Hardenberg op www.platforminclusief.nl.

Leden

De leden van het Platform Inclusief gemeente Hardenberg zijn:

 • Henk Leemhuis, voorzitter
 • Henk Meijerink, vice- voorzitter (BTB / Gebouw en omgeving Schouwing)
 • Klari Baarslag (BTB / Scholenproject)
 • Gerard Dam (algemeen bestuurslid)
 • Karin van der Haar (Sport- en arbeidsparticipatie), penningmeester
 • Roy Hulzebosch (social media en website)
 • Marlies Veurink (algemeen bestuurslid)
 • Verschillende vrijwilligers en ervaringsdeskundigen (Scholenproject)

Projecten

Het Platform Inclusief gemeente Hardenberg houdt zich bezig met een aantal projecten. Meer over deze projecten leest u hieronder.

Scholenproject
Het platform brengt bezoeken aan basisscholen. Kinderen kunnen zo kennis maken met het leven met een beperking. De leden gaan in gesprek met de kinderen. Ook gaat een ervaringsdeskundige mee.

Zo willen we kinderen op jonge leeftijd begrip bijbrengen, voor mensen die leven met een beperking. Hoe kun je hen helpen, en wat kunnen ze allemaal nog wel.

BTB projecten
BTB staat voor Bereikbaarheid Toegankelijkheid en Bruikbaarheid. De BTB groep toetst gebouwen of locaties op toegankelijkheid en geeft een advies. Bedrijven, overheden, organisaties en stichtingen kunnen de BTB groep vragen om een advies.

De BTB groep kent de wettelijke eisen, maar weet ook waar in de praktijk de knelpunten liggen. Het advies van de BTB groep komt tot stand in samenwerking met de opdrachtgever, en leidt tot beter toegankelijke gebouwen voor iedereen. 

Een greep uit de BTB projecten:

 • Dementie: zoals stoepen, randen en tegels
 • Saxenburgh Medisch Centrum
 • Wilhelminaplein Hardenberg
 • Herinrichting Bastingplein Bergentheim
 • MFA De Krim
 • Sporthallen in samenwerking met de gemeente Hardenberg
 • Watertoren Lutten
 • Kronkelhonk Slagharen
 • Kanovereniging Hardenberg
 • Vechtpark Hardenberg en Gramsbergen
 • Tunnel N34 Balkbrug
 • Schouwing Stemlokalen
 • Parkeerbeleid Schouwing GPA's gemeente Hardenberg
 • Vechtpad Hardenberg

Arbeids- en sportparticipatie
Het platform stimuleert aangepast sporten binnen de gewone sportverenigingen. Het platform heeft meegedacht en geholpen bij onder andere:

 • Ondernemerskringen Zwolle – reguliere inzet van mensen met afstand tot arbeidsmarkt
 • Special Olympics 2019 in Hardenberg
 • Training Iederin met betrekking tot het VN verdrag
 • Lokaal sport- en beweegakkoord gemeente Hardenberg

Uitreiking Pluim

Elk jaar reikt het Platform Inclusief gemeente Hardenberg een (stimulerings)Pluim uit aan een bedrijf in de gemeente Hardenberg. Een bedrijf dat ervoor zorgt, dat hun bedrijf toegankelijk is voor iedereen. Dit gebeurt tijdens de jaarlijkse Week van de Toegankelijkheid. 

Deze bedrijven wonnen de afgelopen jaren de Pluim:

2020: Vakantiepark De Kleine Belties in Hardenberg
2019: Lunchroom Dina’s Fellows in Dedemsvaart
2018: Grand Café De Troubadour in Hardenberg