Ervaringsdeskundigen aan het woord

Rick Brink: Iedereen moet meedoen!

Mijn naam is Rick Brink ik ben 31 jaar jong en ik woon in Hardenberg. In het dagelijks leven werk ik als projectleider bij Dion Salarisbureau en ben ik raadslid voor het CDA in de gemeente Hardenberg. Daarnaast ben ik vrijwillig actief bij de plaatselijke voetbalvereniging. Sinds een aantal maanden neem ik met veel plezier deel aan de werkgroep Inclusieve Samenleving. 

Waarom een werkgroep Inclusieve Samenleving?
Op 14 juli 2016 is het VN-verdrag voor mensen met een handicap geratificeerd door de Nederlandse regering. Dit houdt in dat overheden en het bedrijfsleven aandacht moeten besteden aan mensen met een beperking. Het VN-verdrag houdt kortgezegd in dat iedereen mee moet kunnen doen aan de samenleving.

In Hardenberg zijn we hier al volop mee bezig. Alleen vinden we het belangrijk om hier vervolgstappen in te zetten. Om dit goed te organiseren, is er op initiatief van de gemeenteraad een werkgroep gestart. Deze werkgroep gaat samen met de gemeente meedenken over een plan van aanpak, zodat we dit alles op een goede, gestructureerde wijze vorm kunnen geven en inclusie een aandachtspunt is op alle beleidsterreinen waarop de gemeente actief is.

Als eerste actiepunt hebben we een bijeenkomst georganiseerd met als doel het bewust worden van de inclusieve samenleving. Deze bijeenkomst is destijds goed bezocht en daarmee hebben we een mooie stap gezet. 

Wat houdt een Inclusieve Samenleving precies in?
De inclusieve samenleving is een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Meedoen moet op alle terreinen van de gemeente tot uiting komen. Of het nu gaat om werk, vrije tijd of het huishoudelijke leven. Ieder mens heeft het recht om aan alles mee te kunnen doen en daarvoor zullen we voor sommigen voorzieningen moeten treffen. Denk daarbij aan toegankelijkheid in de meest brede zin van het woord. Zo zullen we bijvoorbeeld aandacht moeten hebben voor mensen die laaggeletterd zijn en dus niet goed kunnen lezen.  

Vind je de Inclusieve Samenleving in Hardenberg? Heb je hiervan voorbeelden?
De inclusieve samenleving zit soms in hele kleine dingen. Zo kennen we in Hardenberg het speciale feest. Een feest voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens het speciale feest is er ook een drakenbootrace waar het bedrijfsleven van Hardenberg volop aan deelneemt. Tijdens het speciale feest feesten mensen met en zonder een verstandelijke beperking met elkaar en genieten zij volop van de muziek.

Dat is voor mij al een mooi voorbeeld, maar het gaat natuurlijk veel verder dan dat. Denk bijvoorbeeld aan de taalcoaches die we hebben in Hardenberg. En andere zaken die we organiseren voor het realiseren van (fysieke) toegankelijkheid.  

Waar is de werkgroep precies mee bezig?
De werkgroep is allereerst bezig geweest met het vormgeven van de bijeenkomst die ging over Inclusieve Samenleving. Nu gaan we een stap verder. Er is onlangs een motie aangenomen die er voor moet zorgen dat er meer geld beschikbaar moet zijn voor de vormgeving en uitvoering van inclusiebeleid. Daarom werken we nu aan een plan van aanpak, waarbij de werkgroep een duidelijke adviserende rol heeft.  

Wat gaat de werkgroep nog doen?
De werkgroep is nu bezig met het adviseren rondom het plan van aanpak dat de gemeente moet opstellen. Dit plan moet volgend jaar klaar zijn. Wat de werkgroep daarna gaat doen, is niet helemaal duidelijk. Maar naar alle waarschijnlijkheid zal het te maken hebben met adviseren en toetsing rondom het belangrijke thema: Inclusieve Samenleving!