Kostendelersnorm

Als er meer personen in uw huishouden aanwezig zijn, kunnen de kosten van levensonderhoud met meer personen worden gedeeld. Op basis van de kostendelersnorm wordt afhankelijk van het aantal medebewoners de individuele uitkering lager vastgesteld.

De wet heeft een aantal uitzonderingen op de kostendelersnorm vastgelegd. In de volgende gevallen wordt een persoon die inwonend is, niet meegeteld voor de kostendelersnorm:

  • Jongeren tot 21 jaar.
  • Studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten.
  • Studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten).
  • Kamerhuurders en kostgangers met een commercieel contract en die een commerciĆ«le huurprijs betalen (niet zijnde een bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad).
  • Verhuurders en kostgevers die een zakelijke of commerciĆ«le relatie hebben met de huurders of kostgangers in hun woning.

Ontvangt u een bijstandsuitkering, of vraagt u een bijstandsuitkering aan? Dan onderzoekt de gemeente of de kostendelersnorm ook voor u geldt en wat de hoogte van uw uitkering wordt.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.