Vermogensgrenzen

Hoeveel inkomen en vermogen voor een bijstandsuitkering is toegestaan, is onder andere afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

Daarbij geldt het volgende:

 • Uw inkomen mag niet hoger zijn dan de voor u geldende bijstandsnorm.
 • Uw vermogen mag niet hoger zijn dan toegestaan voor een bijstandsuitkering.

De vermogensgrenzen worden jaarlijks aangepast.

Maximaal toegestaan vermogen:

 • U bent alleenstaand: € 7.605
 • U bent alleenstaande ouder: € 15.210
 • U bent gehuwd: € 15.210

Eigen woning

 • Vermogen in de woning: € 53.100

Vermogen

Uw vermogen zijn al uw bezittingen. Zowel in Nederland al in het buitenland. Uw schulden worden hier niet bij meegerekend. Net als goederen die in de meeste huishoudens voorkomen. Zoals bijvoorbeeld een wasmachine of een televisie.

Wat wel onder uw bezittingen valt, is bijvoorbeeld:

 • Uw saldo op bankrekeningen, spaargeld, aandelen en obligaties
 • Vorderingen op derden (geld te goed)
 • Uw auto en/of caravan
 • Uw huis
 • Antiek en sieraden

Eigen woning

Bij de beoordeling van uw recht op bijstand wordt ook rekening gehouden met uw eigen woning. Er wordt gekeken naar de overwaarde van uw woning. Dit is de waarde van uw woning (laatste WOZ-waarde) verminderd met de openstaande hypotheekschuld.

Als de overwaarde hoger is dan bovengenoemd bedrag, wordt hiervoor de bijstand als lening verstrekt. Dit gebeurt in de vorm van een (krediet)hypotheek. U betaalt deze lening terug na het beëindigen van de uitkering of na verkoop van de woning.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.