Bijstandsuitkering aanvragen

Als u geen of onvoldoende inkomsten heeft om van te leven, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. De regels om hiervoor in aanmerking te komen, liggen vast in de Participatiewet.

Op grond van de Participatiewet mag en moet een gemeente ervan uit gaan dat u er alles aan doet om in uw eigen onderhoud te voorzien. Dit betekent onder meer dat u als werkzoekenden ook werk moet accepteren dat niet altijd past bij uw opleiding en ervaring.

Als u niet in uw eigen onderhoud kunt voorzien, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. De hoogte van een bijstandsuitkering is onder andere afhankelijk van uw:

Uitgebreide informatie over algemene en bijzondere bijstand kunt u lezen op de website hardenberg.antwoordopbijstand.nl.

Aanvragen

Eerst de bijstandscheck
Voordat u een bijstandsuitkering aanvraagt, is het verstandig om een indicatie te krijgen dat u voor bijstand in aanmerking komt. Hiervoor kunt u gebruik maken van een makkelijke bijstandscheck. Als u gebruik maakt van uw DigiD wordt een aantal gegevens vooraf automatisch ingevuld.

Doe de bijstandscheck (met DigiD)
Doe de bijstandscheck (zonder DigiD)

Dan uw aanvraag
Denkt u in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering? Dan kunt u een aanvraag indienen. Hiervoor gaat u naar de website Werk.nl. U wordt na uw aanvraag meteen ingeschreven en geregistreerd als werkzoekende.

Het online aanvragen van bijstand duurt ongeveer 1 uur. U kunt tussendoor stoppen en later doorgaan.

Afhandeling van uw aanvraag
Na het afronden van uw aanvraag op werk.nl dient u binnen twee werkdagen contact op te nemen met de gemeente Hardenberg voor het maken van een afspraak. 

Voordat uw aanvraag door de gemeente kan worden goedgekeurd, moet u alle benodigde gegevens en bewijzen hebben ingeleverd. De gemeente neemt in de meeste gevallen binnen acht weken een beslissing over uw aanvraag. Dit besluit ontvangt u per brief. In een aantal gevallen kan deze beslistermijn eenmalig worden verlengd. Ook hiervan krijgt u vooraf een bericht.

Voorschot
Tot er definitief een besluit is genomen op de toekenning van uw bijstandsuitkering, ontvangt u iedere vier weken een voorschot. Dit is minimaal 90 procent van de bijstandsuitkering die u waarschijnlijk kunt krijgen.

U moet dan wel alle gevraagde gegevens hebben ingeleverd en voldoende meewerken aan het onderzoek van de gemeente. En het moet duidelijk zijn dat u in aanmerking komt voor bijstand. Vraag vooraf meer informatie over het voorschot op bij de gemeente.

Rechten en plichten
Als u een bijstandsuitkering gaat ontvangen, heeft u ook een aantal plichten. Eén van de verplichtingen is het verstrekken van informatie die van belang is om het recht op uitkering te kunnen bepalen. Dit is vastgelegd in de Participatiewet. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over uw persoonlijke situatie, uw inkomen, uw vermogen, het vermogen van uw partner, en minderjarige kinderen. 

Wanneer de gemeente u formulieren stuurt, moet u deze correct invullen en met de gevraagde bewijsstukken op tijd inleveren. Als de informatie onjuist of onvolledig is, dan wordt dit gezien als bijstandsfraude. Weet u niet zeker of u iets moet melden? Neem dan altijd contact op met de gemeente.

Bezwaar maken

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw bijstandsuitkering. Bijvoorbeeld vanwege de vastgestelde begindatum, of de hoogte van uw bijstand. In dat geval kunt u bij de gemeente bezwaar indienen.

Bezwaar maken

U heeft zes weken de tijd om uw bezwaarschrift in te dienen. Dit kan online. U kunt ook bezwaar maken als de gemeente uw bijstandsuitkering beëindigt of verlaagt.

Meldingsformulier

Als u belemmeringen ervaart op het gebied van werk, welzijn, wonen, zorg en u heeft ondersteuning nodig, dan kunt u zich melden bij de gemeente.

Inloopuren

De Samen Doen-teams houden regelmatig een inloopuur in hun gebied. Bekijk een overzicht met inloopuren.

Sociaal ombudsvrouw

Als u vragen, zorgen of klachten heeft die te maken hebben met zorg, jeugd, werk en inkomen, dan kunt u kosteloos contact opnemen met de sociaal ombudsvrouw.