Bijstandsuitkering aanvragen

Als u geen of onvoldoende inkomsten heeft om van te leven, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. De regels om hiervoor in aanmerking te komen, liggen vast in de Participatiewet.

Voordat u een bijstandsuitkering aanvraagt kunt u met de bijstandscheck erachter komen of u mogelijk in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Aan het einde van deze online vragenlijst wordt u doorverwezen naar de website Werk.nl van het UWV om uw uitkering aan te vragen.

Doe de check met DigiD

U kunt er ook voor kiezen om de bijstandscheck te doen door middel van DigiD. Bij uw check met DigiD wordt een aantal van uw gegevens vooraf ingevuld.

Doe de bijstandscheck (met DigiD)

Voorwaarden

Op grond van de Participatiewet mag en moet een gemeente ervan uit gaan dat u er alles aan doet om in uw eigen onderhoud te voorzien. Dit betekent onder meer dat u als werkzoekenden ook werk moet accepteren dat niet altijd past bij uw opleiding en ervaring.

Als u niet in uw eigen onderhoud kunt voorzien, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. De hoogte van een bijstandsuitkering is onder andere afhankelijk van uw:

Uitgebreide informatie over algemene en bijzondere bijstand kunt u lezen op de website hardenberg.antwoordopbijstand.nl.

Afhandeling van uw aanvraag

Voordat uw aanvraag door de gemeente kan worden goedgekeurd, moet u alle benodigde gegevens en bewijzen hebben ingeleverd. Als u alle bewijsstukken gelijk digitaal aanlevert met de aanvraag wordt uw aanvraag sneller afgehandeld.

Een consulent van de gemeente Hardenberg neemt, nadat u de aanvraag heeft ingediend, telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak.

De gemeente neemt in de meeste gevallen binnen acht weken een beslissing over uw aanvraag. Dit besluit ontvangt u per brief. In een aantal gevallen kan deze beslistermijn eenmalig worden verlengd. Ook hiervan krijgt u vooraf een bericht.

Voorschot
Tot er definitief een besluit is genomen op de toekenning van uw bijstandsuitkering, ontvangt u iedere vier weken een voorschot. Dit is minimaal 90 procent van de bijstandsuitkering die u waarschijnlijk kunt krijgen.

U ontvangt geen voorschot in de volgende gevallen:

  • U heeft de gegevens waar de gemeente om heeft gevraagd nog niet, niet tijdig of onvolledig verstrekt en dat is u te verwijten.
  • U werkt onvoldoende mee.
  • Op het moment van de aanvraag is al duidelijk dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering.

Rechten en plichten
Als u een bijstandsuitkering gaat ontvangen, heeft u ook een aantal plichten. Eén van de verplichtingen is het verstrekken van informatie die van belang is om het recht op uitkering te kunnen bepalen. Dit is vastgelegd in de Participatiewet. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over uw persoonlijke situatie, uw inkomen, uw vermogen, het vermogen van uw partner en minderjarige kinderen. 

Wanneer de gemeente u formulieren stuurt, moet u deze correct invullen en met de gevraagde bewijsstukken op tijd inleveren. Weet u niet zeker of u iets moet melden? Neem dan altijd contact op met de gemeente.

Bezwaar maken

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw bijstandsuitkering. Bijvoorbeeld vanwege de vastgestelde begindatum, of de hoogte van uw bijstand. In dat geval kunt u bij de gemeente bezwaar indienen.

Bezwaar maken

U heeft zes weken de tijd om uw bezwaarschrift in te dienen. Dit kan online. U kunt ook bezwaar maken als de gemeente uw bijstandsuitkering beëindigt of verlaagt.

Meldingsformulier

Als u belemmeringen ervaart op het gebied van werk, welzijn, wonen, zorg en u heeft ondersteuning nodig, dan kunt u zich melden bij de gemeente.

Inloopuren

De Samen Doen-teams houden regelmatig een inloopuur in hun gebied. Bekijk een overzicht met inloopuren.

Sociaal ombudsvrouw

Als u vragen, zorgen of klachten heeft die te maken hebben met zorg, jeugd, werk en inkomen, dan kunt u kosteloos contact opnemen met de sociaal ombudsvrouw.