Bijstandsuitkering aanvragen

Als u geen of onvoldoende inkomsten heeft om van te leven, kunt u een een bijstandsuitkering aanvragen. De regels om hiervoor in aanmerking te komen, liggen vast in de Participatiewet.

Op grond van de Participatiewet mag en moet een gemeente er vanuit gaan dat u er alles aan doet om in uw eigen onderhoud te voorzien. Dit betekent onder meer dat u als werkzoekenden ook werk moet accepteren dat niet altijd past bij uw opleiding en ervaring.

Als u niet in uw eigen onderhoud kunt voorzien, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. De hoogte van een bijstandsuitkering is onder andere afhankelijk van uw:

Uitgebreide informatie over algemene en bijzondere bijstand kunt u lezen op de website hardenberg.antwoordopbijstand.nl.

Aanvragen

Eerst de bijstandscheck
Voordat u bijstand aanvraagt, is het verstandig om er zeker van te zijn dat u hiervoor in aanmerking komt. Om te kunnen zien of u in aanmerking komt voor een uitkering, kunt u gebruik maken van een makkelijke bijstandscheck. Als u gebruik maakt van uw DigiD wordt een aantal gegevens vooraf automatisch ingevuld.

Doe de bijstandscheck (met DigiD)
Doe de bijstandscheck (zonder DigiD)

Dan uw aanvraag
Komt u volgens de bijstandscheck in aanmerking voor een bijstandsuitkering? Dan kunt u uw aanvraag indienen bij het UWV. Hiervoor vindt u een aanvraagformulier op de website Werk.nl. U wordt na uw aanvraag meteen ingeschreven en geregistreerd als werkzoekende.

Het online aanvragen van bijstand duurt ongeveer 1 uur. U kunt tussendoor stoppen en later doorgaan.

Afhandeling van uw aanvraag
Van het UWV krijgt u binnen twee dagen per e-mail een bevestiging van uw aanvraag. Ook krijgt u van de gemeente Hardenberg een uitnodiging voor een intakegesprek.

Voordat uw aanvraag door de gemeente kan worden goedgekeurd, moet u alle benodigde gegevens en bewijzen hebben ingeleverd. De gemeente neemt in de meeste gevallen binnen 8 weken een beslissing over uw aanvraag. Dit besluit ontvangt u per brief. In een aantal gevallen kan deze beslistermijn worden verlengd. Ook hiervan krijgt u vooraf een bericht.

Voorschot
In afwachting op het besluit is het mogelijk om iedere vier weken een voorschot te ontvangen op uw bijstandsuitkering. U moet dan wel alle gevraagde gegevens hebben ingeleverd. En het moet duidelijk zijn dat u in aanmerking komt voor bijstand. Vraag hierover meer informatie bij de de gemeente.

Bezwaar maken

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw bijstandsuitkering. Bijvoorbeeld vanwege de vastgestelde begindatum, of de hoogte van uw bijstand. In dat geval kunt u bij de gemeente bezwaar indienen.

Bezwaar maken

U heeft zes weken de tijd om uw bezwaarschrift in te dienen. Dit kan online. Daarvoor heeft u wel uw DigiD nodig. U kunt ook bezwaar maken als de gemeente uw bijstandsuitkering beÃĢindigt of verlaagt.

Meldingsformulier

Als u belemmeringen ervaart op het gebied van werk, welzijn, wonen, zorg en u heeft ondersteuning nodig, dan kunt u zich melden bij de gemeente.

Inloopuren

De Samen Doen-teams houden regelmatig een inloopuur in hun gebied. Bekijk een overzicht met inloopuren.

Sociaal ombudsvrouw

Als u vragen, zorgen of klachten heeft die te maken hebben met zorg, jeugd, werk en inkomen, dan kunt u kosteloos contact opnemen met de sociaal ombudsvrouw.