Werk en inkomen

Bijstandsuitkering aanvragen

Als u geen of onvoldoende inkomsten heeft om in uw levensonderhoud te voorzien, kunt u een beroep doen op een bijstandsuitkering.

Meer informatie

Bijzondere bijstand

Als u met een laag inkomen te maken krijgt met onverwachte kosten die u niet kunt betalen, komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand.

Meer informatie

Individuele inkomenstoeslag

Als u al lang een laag inkomen heeft, komt u in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag om bijvoorbeeld eenmalige kosten te kunnen betalen.

Meer informatie

Sociaal Cultureel Fonds

Als u sociale, sociaal-culturele, sportieve of educatieve activiteiten niet zelf kunt betalen, komt u in aanmerking voor een bijdrage uit het Sociaal Cultureel Fonds.

Meer informatie

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Kinderen die willen meedoen met een sportclub, willen dansen, muziek maken, tekenen of toneel willen spelen, kunnen een bijdrage krijgen uit het Jeugdfonds.

Meer informatie

Werk zoeken

Als u op zoek bent naar werk, kunt u zich als werkzoekende inschrijven bij UWV Werkbedrijf. Ook kunt u ondersteuning krijgen bij het ATC Dienstenbedrijf.

Meer informatie