Waardering vrijwilligers

Vrijwilligers die 12 ½, 25 of 40 jaar vrijwilligerswerk doen, komen in aanmerking voor de jaarlijkse waardering van de gemeente Hardenberg. Hiermee wil de gemeente haar waardering expliciet laten blijken voor het vele en diverse werk en betrokkenheid van de vrijwilligers.

Hoe de waardering vorm krijgt, wordt op een later moment besloten.

Criteria
Omdat er binnen de gemeente Hardenberg veel vrijwilligers zijn, is er besloten een selectie te maken uit deze grote groep vrijwilligers. Om als vrijwilliger door de gemeente Hardenberg in het zonnetje te worden gezet, gelden de volgende criteria:

  • De vrijwilliger doet dit jaar 12 1/2, 25 of 40 jaar vrijwilligerswerk. Dit hoeft niet alleen binnen één organisatie te zijn geweest, maar het moet wel een (grotendeels) aaneengesloten periode zijn.
  • Het vrijwilligerswerk mag geen politiek karakter hebben.
  • Het aanmelden moet gedaan worden door het bestuur van de vrijwilligersorganisatie of vrijwilligerscoördinator van een professionele instelling.
  • De vrijwilligersactiviteiten moeten plaatsvinden in de gemeente Hardenberg.

Aanmelden

De aanmeldmogelijkheid voor 2020 is gesloten. Het is niet mogelijk meer om u voor dit jaar aan te melden.

Uw vraag aan Samen Doen

Gaat er iets niet helemaal goed op het gebied van werk, welzijn, wonen of zorg? Wij helpen u graag.

Inloopuren

De teams van Samen Doen houden elke week een inloopuur. Bekijk een overzicht met inloopuren.