Waardering vrijwilligers

Vrijwilligers die 12 ½, 25 of 40 jaar vrijwilligerswerk doen, komen in aanmerking voor de jaarlijkse waardering van de gemeente Hardenberg. Hiermee wil de gemeente haar waardering expliciet laten blijken voor het vele en diverse werk en betrokkenheid van de vrijwilligers.

Hoe de waardering vorm krijgt, wordt op een later moment besloten.

Criteria
Omdat er binnen de gemeente Hardenberg veel vrijwilligers zijn, is er besloten een selectie te maken uit deze grote groep vrijwilligers. Om als vrijwilliger door de gemeente Hardenberg in het zonnetje te worden gezet, gelden de volgende criteria:

  • De vrijwilliger doet dit jaar 12 1/2, 25 of 40 jaar vrijwilligerswerk. Dit hoeft niet alleen binnen één organisatie te zijn geweest, maar het moet wel een (grotendeels) aaneengesloten periode zijn.
  • Het vrijwilligerswerk mag geen politiek karakter hebben.
  • Het aanmelden moet gedaan worden door het bestuur van de vrijwilligersorganisatie of vrijwilligerscoördinator van een professionele instelling.
  • De vrijwilligersactiviteiten moeten plaatsvinden in de gemeente Hardenberg.

Aanmelden
Kent u een vrijwilliger, die in aanmerking komt? Geef deze persoon dan op via het onderstaande digitale formulier. Per formulier kunt u één vrijwilliger opgeven. Uw aanmelding kunt u tot uiterlijk 1 oktober 2020  insturen.

Naar het digitale aanmeldformulier

Het is ook mogelijk het onderstaande aanmeldformulier uit te printen en per post te sturen naar:

Gemeente Hardenberg
T.a.v. Sandra Westra
Postbus 500
7770 BA Hardenberg

Of per e-mail naar Sandra.Westra@hardenberg.nl.

Uw vraag aan Samen Doen

Gaat er iets niet helemaal goed op het gebied van werk, welzijn, wonen of zorg? Wij helpen u graag.

Inloopuren

De teams van Samen Doen houden elke week een inloopuur. Bekijk een overzicht met inloopuren.