Sociaal contracteren

De gemeente werkt met een raamovereenkomst voor het leveren van maatwerkvoorzieningen voor de Wmo. Hierbij staat de keuzevrijheid van de cliënt voorop.

De manier van werken is als volgt:

  • De medewerker van Samen Doen maakt met de cliënt een ondersteuningsplan.
  • In dit plan wordt vastgelegd waar de cliënt nu staat en welke resultaten met de ondersteuning moeten worden behaald.
  • Aan de te behalen resultaten wordt een budget gekoppeld.
  • Ook wordt afgesproken wanneer het resultaat behaald moet zijn, en/of wanneer een tussenevaluatie wordt gehouden.
  • De cliënt kan vervolgens kiezen bij welke organisatie hij of zij de ondersteuning wil inkopen.
  • Het resultaten gerelateerde budget gaat mee naar de zorgaanbieder.
  • De zorgaanbieder biedt alle zorg en ondersteuning die nodig is om tot een goed eindresultaat te komen.

Voor u als aanbieder betekent dit dat u op alle resultaatgebieden ondersteuning moet kunnen leveren. Dit kan ook door het inzetten van onderaannemers.

Deelnemen
Indien u wilt deelnemen aan de raamovereenkomst, dient u aan een aantal kwaliteitseisen te voldoen. Deze eisen staan omschreven in artikel 14 van de raamovereenkomst. Ons credo is hierbij 'high trust - high penalty'.

In de bijlage VII van de raamovereenkomst (checklist) staat beschreven welke informatie u dient aan te leveren om aan te tonen of u aan deze kwaliteitseisen voldoet.

Jeugd
Voor het aanbieden van maatwerkvoorzieningen voor jeugd werkt de gemeente samen met de andere gemeenten in de regio IJsselland. Voor zorg in natura in 2015 zijn de contracten afgesloten in de regio. Het is nu niet mogelijk om hierbij aan te sluiten.

Raamwerkovereenkomst
Voor de raamovereenkomst kunt u bellen met:

Gert Luisman, telefoonnummer 0523 289 705
Orian Nijmeijer, telefoonnummer 0523 289 772

Let op: bijlage VI (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) wordt na downloaden niet direct getoond op uw scherm. U dient dit document eerst op te slaan op uw eigen computer.

Meldingsformulier

Als u belemmeringen ervaart op het gebied van werk, welzijn, wonen, zorg en u heeft ondersteuning nodig, dan kunt u zich melden bij de gemeente.

Inloopuren

De Samen Doen-teams houden regelmatig een inloopuur in hun gebied. Bekijk een overzicht met inloopuren.

Sociaal ombudsvrouw

Als u vragen, zorgen of klachten heeft die te maken hebben met zorg, jeugd, werk en inkomen, dan kunt u kosteloos contact opnemen met de sociaal ombudsvrouw.