Hulp bij sociale problemen

Zit u niet lekker in uw vel? Of ervaart u veel stress? Er zijn verschillende organisaties waarmee u in gesprek kunt gaan. Of iemand kan u helpen bij dagelijkse bezigheden.

Het kan helpen om met iemand hierover in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld:

  • Een praktijkondersteuner huisarts (POH-GGZ).
  • Een maatschappelijk werker.
  • De pastoraal medewerker van een kerk.

Merkt u dat dit niet voldoende is? Dan kunt u uw huisarts vragen om een verwijzing voor hulp vanuit de GGZ.

Krijg hulp van een vrijwilliger
U kunt ook hulp krijgen van een vrijwilliger. Als u eenzaam bent, of uw dag niet goed kunt invullen. Zo'n vrijwilliger kan af en toe met u wandelen of een kopje koffie drinken. De Stuw in Hardenberg kan u helpen zoeken naar een vrijwilliger. Via De Stuw kunt u ook zoeken naar activiteiten of vrijwilligerswerk.

Helpt dit niet voor uw problemen? Ga dan ik gesprek met Samen Doen.

Zo neemt u contact met ons op:

Uw vraag aan Samen Doen

Gaat er iets niet helemaal goed op het gebied van werk, welzijn, wonen of zorg? Wij helpen u graag.

Inloopuren

De teams van Samen Doen houden elke week een inloopuur. Bekijk een overzicht met inloopuren.