Hulp bij sociale problemen

Zit u niet lekker in uw vel? Of ervaart u veel stress? Er zijn verschillende organisaties waarmee u in gesprek kunt gaan. Of iemand kan u helpen bij dagelijkse bezigheden.

Het kan helpen om met iemand hierover in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld:

  • Een praktijkondersteuner huisarts (POH-GGZ).
  • Een maatschappelijk werker.
  • De pastoraal medewerker van een kerk.

Merkt u dat dit niet voldoende is? Dan kunt u uw huisarts vragen om een verwijzing voor hulp vanuit de GGZ.

Krijg hulp van een vrijwilliger
U kunt ook hulp krijgen van een vrijwilliger. Als u eenzaam bent, of uw dag niet goed kunt invullen. Zo'n vrijwilliger kan af en toe met u wandelen of een kopje koffie drinken. De Stuw in Hardenberg kan u helpen zoeken naar een vrijwilliger. Via De Stuw kunt u ook zoeken naar activiteiten of vrijwilligerswerk.

Helpt dit niet voor uw problemen? Ga dan ik gesprek met Samen Doen.

Uw vraag aan Samen Doen

Gaat er iets niet helemaal goed op het gebied van werk, welzijn, wonen of zorg? Wij helpen u graag.

Inloopuren

De teams van Samen Doen houden elke week een inloopuur. Bekijk een overzicht met inloopuren.