Hulp bij mantelzorg

Als mantelzorger hebt u zorg voor naasten. U kunt in verschillende levensfasen mantelzorger zijn.

Als mantelzorger kunt u naasten helpen met bijvoorbeeld dementie, een beperking of psychische problemen. Maar ook naasten in de laatste levensfase.

Hebt u als mantelzorger hulpvragen? Dan kunt u terecht bij het Mantelzorgnetwerk Hardenberg.

Hebt u hierna nog steeds hulp nodig? Ga dan in gesprek met Samen Doen.

Zo neemt u contact met ons op:

Uw vraag aan Samen Doen

Gaat er iets niet helemaal goed op het gebied van werk, welzijn, wonen of zorg? Wij helpen u graag.

Inloopuren

De teams van Samen Doen houden elke week een inloopuur. Bekijk een overzicht met inloopuren.