Hulp bij mantelzorg

Als mantelzorger hebt u zorg voor naasten. U kunt in verschillende levensfasen mantelzorger zijn.

Als mantelzorger kunt u naasten helpen met bijvoorbeeld dementie, een beperking of psychische problemen. Maar ook naasten in de laatste levensfase.

Hebt u als mantelzorger hulpvragen? Dan kunt u terecht bij het Mantelzorgnetwerk Hardenberg.

Hebt u hierna nog steeds hulp nodig? Ga dan in gesprek met Samen Doen.

Uw vraag aan Samen Doen

Gaat er iets niet helemaal goed op het gebied van werk, welzijn, wonen of zorg? Wij helpen u graag.

Inloopuren

De teams van Samen Doen houden elke week een inloopuur. Bekijk een overzicht met inloopuren.