Raamovereenkomst Huishoudelijke Hulp

De gemeente werkt met een raamovereenkomst voor het leveren van algemene voorziening Huishoudelijke Hulp. Hierbij staat de keuzevrijheid van de cliƫnt voorop.

Indien u wilt deelnemen aan de raamovereenkomst, dient u aan een aantal kwaliteitseisen te voldoen. Ons credo is hierbij 'high trust - high penalty'.

In de bijlage X van de raamovereenkomst (checklist) staat beschreven welke informatie u dient aan te leveren om aan te tonen of u aan de kwaliteitseisen voldoet.

Meer informatie
Voor informatie over de raamovereenkomst en bijlagen kunt u bellen met:

Gert Luisman, telefoonnummer 0523 289 705
Orian Nijmeijer, telefoonnummer 0523 289 772

Meldingsformulier

Als u belemmeringen ervaart op het gebied van werk, welzijn, wonen, zorg en u heeft ondersteuning nodig, dan kunt u zich melden bij de gemeente.

Inloopuren

De Samen Doen-teams houden regelmatig een inloopuur in hun gebied. Bekijk een overzicht met inloopuren.

Sociaal ombudsvrouw

Als u vragen, zorgen of klachten heeft die te maken hebben met zorg, jeugd, werk en inkomen, dan kunt u kosteloos contact opnemen met de sociaal ombudsvrouw.