Participatieraad Sociaal Domein

De Participatieraad Sociaal Domein Hardenberg is een adviesorgaan die de gemeente Hardenberg gevraagd en ongevraagd adviseert over alle onderwerpen binnen het sociaal domein die de samenleving in de gemeente Hardenberg aangaan. Daarbij zijn participatie en zelfredzaamheid van de samenleving belangrijke uitgangspunten.

De adviezen van de Participatieraad dragen bij aan verbetering van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en de uitvoering van de Jeugdwet, Participatiewet en Wmo.

Lees meer over de Participatieraad op www.participatieraadhardenberg.nl.

Samenstelling
De participatieraad bestaat uit dertien leden en een onafhankelijke voorzitter. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van groepen uit de samenleving, zoals cliënten van de sociale werkvoorziening, mensen met een beperking, mantelzorgers, vrijwilligers, ouderen en jongeren.

De Participatieraad komt voort uit de Adviesraad Wmo, de Cliëntenadviesraad WWB en de cliëntenraad Wsw.

Meldingsformulier

Als u belemmeringen ervaart op het gebied van werk, welzijn, wonen, zorg en u heeft ondersteuning nodig, dan kunt u zich melden bij de gemeente.

Inloopuren

De Samen Doen-teams houden regelmatig een inloopuur in hun gebied. Bekijk een overzicht met inloopuren.

Sociaal ombudsvrouw

Als u vragen, zorgen of klachten heeft die te maken hebben met zorg, jeugd, werk en inkomen, dan kunt u kosteloos contact opnemen met de sociaal ombudsvrouw.