Participatieraad Sociaal Domein

De Participatieraad Sociaal Domein Hardenberg is een adviesorgaan die de gemeente Hardenberg gevraagd en ongevraagd adviseert over alle onderwerpen binnen het sociaal domein die de samenleving in de gemeente Hardenberg aangaan. Daarbij zijn participatie en zelfredzaamheid van de samenleving belangrijke uitgangspunten.

De adviezen van de Participatieraad helpen ons om de kwaliteit van ons beleid te verbeteren. En de kwaliteit van de uitvoering van de Jeugdwet, Participatiewet en Wmo.

Samenstelling

De participatieraad bestaat uit dertien leden en een onafhankelijke voorzitter. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van groepen uit de samenleving, zoals cliënten van de sociale werkvoorziening, mensen met een beperking, mantelzorgers, vrijwilligers, ouderen en jongeren.

De Participatieraad komt voort uit de Adviesraad Wmo, de Cliëntenadviesraad WWB en de cliëntenraad Wsw.

Lees meer over de participatieraad.

Uw vraag aan Samen Doen

Gaat er iets niet helemaal goed op het gebied van werk, welzijn, wonen of zorg? Wij helpen u graag.

Inloopuren

De teams van Samen Doen houden elke week een inloopuur. Bekijk een overzicht met inloopuren.