Voor- en Vroegschoolse Educatie

Kinderdagverblijven zijn niet alleen bedoeld voor kinderen van werkende ouders. Bij veel locaties voor kinderdagopvang wordt ook Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aangeboden. Kinderen van 2 tot 4 jaar krijgen dan extra begeleiding zodat zij een goede start op de basisschool kunnen maken.

Een peuter met een VVE-indicatie komt extra ochtenden of middagen in een gewone peutergroep. Door VVE krijgt uw kind extra begeleiding en aandacht voor taal, rekenen, bewegen, zelfstandig worden en samen spelen.

De meeste van de volgende peuterspeelzalen bieden ook voorschoolse educatie aan voor kinderen met een indicatie van de jeugdarts van het consultatiebureau.

Korting op de ouderbijdrage

Bij peuteropvang met VVE krijgt u van de gemeente een korting op de ouderbijdrage. Voor een VVE-plaats geldt een vaste lage ouderbijdrage per maand. Neem voor het exacte bedrag contact op met de peuterspeelzaal van uw keuze.

Informeer bij het consultatiebureau

De jeugdarts van het consultatiebureau beoordeelt of uw kind in aanmerking komt voor VVE. De arts geeft dan een indicatie. Met deze indicatie kan uw kind gebruik maken van een VVE-plaats op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.

U kunt op de volgende manieren contact opnemen met het consultatiebureau:

Meldingsformulier

Als u belemmeringen ervaart op het gebied van werk, welzijn, wonen, zorg en u heeft ondersteuning nodig, dan kunt u zich melden bij de gemeente.

Inloopuren

De Samen Doen-teams houden regelmatig een inloopuur in hun gebied. Bekijk een overzicht met inloopuren.

Sociaal ombudsvrouw

Als u vragen, zorgen of klachten heeft die te maken hebben met zorg, jeugd, werk en inkomen, dan kunt u kosteloos contact opnemen met de sociaal ombudsvrouw.