Pilot leerlingenvervoer

De gemeente onderzoekt in een pilot of leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer, ook op eigen houtje naar school kunnen. De pilot is bedoeld om kinderen zelfstandig te laten reizen. Op deze manier kunnen kinderen ook verder reizen dan alleen naar school, bijvoorbeeld een keertje naar de bioscoop of een grote stad. Kinderen leren om zelfstandig onderweg te zijn.

Via een reis-app van GoOV kunnen kinderen hun reis zelfstandig stap voor stap uitstippelen. Ouders kijken met hun kind mee of de reis goed verloopt. Gaat er iets niet goed dan kan het kind hulp inroepen met een noodknop. Door de pilot met de speciale reis-app wil de gemeente onderzoeken  of het inzetten van technische ondersteuningsmiddelen het zelfstandig reizen bevordert. De gemeente wil met de pilot de zelfredzaamheid stimuleren en meer vervoer op maat aanbieden.

Training
De pilot leerlingenvervoer is maandag 11 februari van start gegaan. De eerste leerlingen en hun ouders kregen deze dag een speciale training van GoOV in het gemeentehuis. Na de training is er een oefenperiode van 8 – 10 weken. Samen met een begeleider oefent het kind minstens 5 reizen en daarna een aantal keren zelfstandig. Na de oefenperiode is er een terugkombijeenkomst waarin samen wordt gekeken hoe de oefenperiode is verlopen en of de leerling doorgaat met het reizen met het reguliere openbaar vervoer.

Selectie

De leerlingen die meedoen met de pilot zijn in overleg met de school geselecteerd. Het gaat om kinderen die in staat zijn om te leren zelfstandig te reizen. Daarnaast is belangrijk dat de school-thuis route met openbaar vervoer te bereizen is. De kinderen moeten hun hoofdverblijf in de gemeente hebben. Ouders beslissen zelf met hun kind of ze mee willen doen aan de proef.. Alle deelnemers behouden hun aanspraak op aangepast vervoer tijdens de pilot.

Geïnteresseerden
Er is nog plek om mee te doen met de pilot.
Lijkt het uw kind(eren) ook iets om zelfstandig te leren reizen? En bent u het als ouders hiermee eens? Dan kunt u zich melden bij de gemeente en gaan wij in overleg met de school om te kijken of dit mogelijk is. U kunt hiervoor contact opnemen met Veronie Disselhorst via Veronie.Disselhorst@hardenberg.nl.

Meldingsformulier

Als u belemmeringen ervaart op het gebied van werk, welzijn, wonen, zorg en u heeft ondersteuning nodig, dan kunt u zich melden bij de gemeente.

Inloopuren

De Samen Doen-teams houden regelmatig een inloopuur in hun gebied. Bekijk een overzicht met inloopuren.

Sociaal ombudsvrouw

Als u vragen, zorgen of klachten heeft die te maken hebben met zorg, jeugd, werk en inkomen, dan kunt u kosteloos contact opnemen met de sociaal ombudsvrouw.