Aanbod voor peuters

Door het ontdekken van de wereld om hen heen ontwikkelen kinderen zich verder. Een kinderdagverblijf helpt bij de ontwikkeling van het kind. Dit is een prima voorbereiding op het basisonderwijs.

De goed opgeleide medewerkers van een kinderdagopvang weten hoe zij kinderen het best kunnen begeleiden. Spelenderwijs leert uw peuter steeds meer. Met spelletjes, bewegen en activiteiten stimuleren de medewerkers van het kinderdagverblijf de ontwikkeling. Zijn er bijzonderheden dan bespreken de medewerkers dit natuurlijk met de ouders.

Aanmelden

Meld uw kind op tijd aan. Het liefst voordat uw kind 2 jaar wordt. Dan kan uw kind ook met 2 jaar starten op het kinderdagverblijf. Aanmelden kan rechtstreeks bij het kinderdagverblijf dat u hebt gekozen.

Verschillende kinderdagverblijven in de gemeente hebben een aanbod voor peuters. Bekijk hieronder een overzicht van de aanbieders.

Wilt u meer weten over bijvoorbeeld de kosten en tijden, neem dan contact op met het kinderdagverblijf.

Subsidie en kinderopvangtoeslag

Ook uw peuter kan vanaf 2 jaar naar een kinderdagverblijf. Als werkende ouder kunt u voor de kosten van het kinderdagverblijf een kinderopvangtoeslag aanvragen via de belastingdienst.

De gemeente Hardenberg geeft een subsidie voor twee dagdelen per week wanneer u geen recht hebt op kinderopvangtoeslag en wanneer u niet werkt. Als u denkt recht te hebben op deze subsidie, kunt u contact opnemen met het kinderdagverblijf van uw keuze. Zij ontvangen de subsidie van de gemeente en kunnen beoordelen of u daarvoor in aanmerking komt.

Meldingsformulier

Als u belemmeringen ervaart op het gebied van werk, welzijn, wonen, zorg en u heeft ondersteuning nodig, dan kunt u zich melden bij de gemeente.

Inloopuren

De Samen Doen-teams houden regelmatig een inloopuur in hun gebied. Bekijk een overzicht met inloopuren.

Sociaal ombudsvrouw

Als u vragen, zorgen of klachten heeft die te maken hebben met zorg, jeugd, werk en inkomen, dan kunt u kosteloos contact opnemen met de sociaal ombudsvrouw.