Onderwijs en kinderopvang

Leerplicht

In de Leerplichtwet staat uitgelegd wat ouders, jongeren en de school moeten doen om ervoor te zorgen dat jongeren naar school blijven gaan.

Meer informatie over Leerplicht

Verlof van school

In enkele gevallen heeft u de mogelijkheid een verzoek in te dienen voor vrijstelling of verlof buiten de schoolvakanties.

Meer informatie over Verlof van school

Leerlingenvervoer

U kunt als ouder of verzorger een verzoek doen voor een vergoeding van de noodzakelijke vervoerskosten en/of de verzorging van het vervoer voor het schoolbezoek.

Meer informatie over Leerlingenvervoer

Kosten kinderopvang

Gaat uw kind naar een kinderdagverblijf of gastouder? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

Meer informatie over Kosten kinderopvang

Aanbod voor peuters

Uw peuter kan vanaf 2 jaar naar een kinderdagopvang. U kunt hiervoor een kinderopvangtoeslag aanvragen of een subsidie ontvangen voor twee dagdelen.

Meer informatie over Aanbod voor peuters

Voorschoolse educatie

Bij Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) krijgen kinderen van 2 tot 4 jaar extra begeleiding zodat zij een goede start op de basisschool kunnen maken.

Meer informatie over Voorschoolse educatie