Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel

Kinderen in de gemeente Hardenberg die door geldgebrek thuis niet kunnen meedoen aan culturele of sportieve activiteiten, kunnen een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is bedoeld voor kinderen die graag willen meedoen met een sportclub, willen dansen, muziek maken, tekenen of toneel willen spelen. Maar dit door de financiële situatie van hun ouders niet kunnen. Bijvoorbeeld als er geen geld is voor de contributie, materiaal, voor lessen of instrumenten.

Een aanvraag voor zwemles kunt u al vanaf vijfjarige leeftijd indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel.

Voorwaarden

  • U bent inwoner van de gemeente Hardenberg.
  • U bent minimaal 6 en maximaal 17 jaar. 
  • Het gezinsinkomen is niet hoger dan 110 procent van het sociaal minimum.

Aanvragen

U kunt een aanvraag indienen via een intermediair. Dit  is bijvoorbeeld een docent, schuldhulpverlener, de combinatiefunctionaris sport of cultuur, of professionals uit het onderwijs, maatschappelijk werk, jeugdzorg en gezondheidszorg.

Het Jeugdsportfonds Sport keert maximaal € 225 per kind per jaar uit. Het Jeugdfonds Cultuur keert maximaal € 425 per kind per jaar uit.

Het fonds draagt bijvoorbeeld bij aan de contributie van de sportvereniging, toneelclub of tekenles. Of voor de huur/aanschaf van sportkleding of een instrument. Het geld wordt niet aan de ouders uitbetaald, maar gaat rechtstreeks naar de (muziek)vereniging, culturele instelling, docent of winkel.

Meer informatie over uw aanvraag leest u op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel.

Meldingsformulier

Als u belemmeringen ervaart op het gebied van werk, welzijn, wonen, zorg en u heeft ondersteuning nodig, dan kunt u zich melden bij de gemeente.

Inloopuren

De Samen Doen-teams houden regelmatig een inloopuur in hun gebied. Bekijk een overzicht met inloopuren.

Sociaal ombudsvrouw

Als u vragen, zorgen of klachten heeft die te maken hebben met zorg, jeugd, werk en inkomen, dan kunt u kosteloos contact opnemen met de sociaal ombudsvrouw.