Individuele studietoeslag

Studenten die door hun beperking naast hun studie niet of moeilijk een bijbaan kunnen hebben, kunnen een beroep doen op de gemeenten voor een individuele studietoeslag.

De hoogte Individuele studietoeslag per studiejaar bedraagt:

  • € 397 voor thuiswonenden.
  • € 1.073 voor uitwonenden.

Bovenstaande bedragen worden naar rato aangepast, wanneer bij aanvraag blijkt dat er over een gedeelte van het studiejaar aanspraak bestaat op de individuele studietoeslag.

Een studiejaar loopt van 1 augustus tot 1 augustus van het daarop volgende kalenderjaar.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een individuele studietoeslag moet u in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent minimaal 18 jaar oud.
  • U heeft geen vermogen boven de vermogensgrens (artikel 34 van de PW (alleenstaande € 6.225 en alleenstaande ouders en gehuwden € 12.450 (overwaarde eigen huis vrij tot € 52.500).
  • U volgt een studie waarbij u studiefinanciering (WSF 2000) of een tegemoetkoming in de studiekosten (Wtos) ontvangt.
  • U bent door een arbeidsbeperking niet in staat om het minimumloon te verdienen. Dat komt omdat u door uw beperking minder productief bent, of maar een beperkt aantal uren per dag of week kunt werken.
  • U kreeg voor het huidige studiejaar niet eerder een individuele studietoeslag.

Aanvragen

U kunt individuele studietoeslag aanvragen door middel van het onderstaand aanvraagformulier. Als u geen uitkering ontvangt van de gemeente Hardenberg, dient u ook de bijlage in te vullen.

U kunt dit formulier per post opsturen naar:

Gemeente Hardenberg
afdeling Maatschappelijk Domein, t.a.v. EKT
Antwoordnummer 18
7740 VK Hardenberg

Meldingsformulier

Als u belemmeringen ervaart op het gebied van werk, welzijn, wonen, zorg en u heeft ondersteuning nodig, dan kunt u zich melden bij de gemeente.

Inloopuren

De Samen Doen-teams houden regelmatig een inloopuur in hun gebied. Bekijk een overzicht met inloopuren.

Sociaal ombudsvrouw

Als u vragen, zorgen of klachten heeft die te maken hebben met zorg, jeugd, werk en inkomen, dan kunt u kosteloos contact opnemen met de sociaal ombudsvrouw.