Individuele inkomenstoeslag

Als u al lang een laag inkomen heeft, komt u in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag. U kunt dit geld gebruiken om bijvoorbeeld rekeningen te betalen of een nieuwe koelkast of wasmachine van te kopen.

U hoeft niet te laten zien waar u de individuele inkomenstoeslag aan uitgeeft. Het geld is een 'extraatje'. Het wordt dus niet van uw uitkering afgetrokken.

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag bedraagt:

  • € 397 voor een alleenstaande;
  • € 508 voor een alleenstaande ouder;
  • € 567 voor gehuwden.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag moet u voldoen aan enkele voorwaarden. Deze voorwaarden gelden zowel voor u als voor uw eventuele partner:

  • U bent 21 of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U bent woonachtig in de gemeente Hardenberg.
  • U heeft gedurende een ononderbroken periode van 36 maanden een (gezamenlijk) inkomen ontvangen dat niet hoger is geweest dan 100% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm.
  • U heeft geen vermogen boven de vermogensgrens (artikel 34 van de PW (alleenstaande € 6.225 en alleenstaande ouders en gehuwden € 12.450 (overwaarde eigen huis vrij tot € 52.500).
  • U heeft de afgelopen 36 maanden voldoende inspanningen verricht om (middels betaald werk) een beter inkomen te verkrijgen. Heeft u een beperking en kunt u hierdoor niet actief naar werk zoeken? Dan kan de gemeente hier rekening mee houden.
  • U heeft geen uitzicht op inkomensverbetering.
  • U heeft in de afgelopen 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag ontvangen.

Aanvragen

U kunt individuele inkomenstoeslag aanvragen door middel van het onderstaand aanvraagformulier. Als u geen uitkering ontvangt van de gemeente Hardenberg, dient u ook de bijlage in te vullen.

U kunt het formulier per post opsturen naar:

Gemeente Hardenberg
afdeling Maatschappelijk Domein, t.a.v. EKT
Antwoordnummer 18
7740 VK Hardenberg

Meldingsformulier

Als u belemmeringen ervaart op het gebied van werk, welzijn, wonen, zorg en u heeft ondersteuning nodig, dan kunt u zich melden bij de gemeente.

Inloopuren

De Samen Doen-teams houden regelmatig een inloopuur in hun gebied. Bekijk een overzicht met inloopuren.

Sociaal ombudsvrouw

Als u vragen, zorgen of klachten heeft die te maken hebben met zorg, jeugd, werk en inkomen, dan kunt u kosteloos contact opnemen met de sociaal ombudsvrouw.