Meldpunt Maatschappelijke Zorg

Maakt u zich ernstig zorgen om iemand die zorg mijdt? Dan kunt u terecht bij het Meldpunt Maatschappelijke Zorg van GGD IJsselland.

U kunt tijdens kantoortijden bellen met naar telefoonnummer 038 428 15 50.

Buiten kantoortijden is dit meldpunt alleen te bereiken in het kader van een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Bij dit meldpunt werken trajectbegeleiders die de situatie in kaart brengen en waar nodig actie ondernemen.

Meer informatie leest u op www.ggdijsselland.nl/meldpuntmaatschappelijkezorg.

Wet verplichte GGZ

Heeft u het vermoeden dat iemand verplichte geestelijke zorg nodig heeft, omdat hij/zij zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen door het gedrag dat hij/zij vertoont? Daarvoor is de nieuwe Wet verplichte GGZ (WvGGZ).

U kunt hiervoor een melding doen bij het Meldpunt Maatschappelijke Zorg. Trajectbegeleiders beoordelen dan de melding en noodzaak voor een verkennend onderzoek dat zij eventueel aansluitend zullen starten.

Als de situatie directe inzet van politie, ambulance of brandweer vraagt, bel dan 112.

Meldingsformulier

Als u belemmeringen ervaart op het gebied van werk, welzijn, wonen, zorg en u heeft ondersteuning nodig, dan kunt u zich melden bij de gemeente.

Inloopuren

De Samen Doen-teams houden regelmatig een inloopuur in hun gebied. Bekijk een overzicht met inloopuren.

Sociaal ombudsvrouw

Als u vragen, zorgen of klachten heeft die te maken hebben met zorg, jeugd, werk en inkomen, dan kunt u kosteloos contact opnemen met de sociaal ombudsvrouw.