Samenstelling werkgroep

Een speciale werkgroep denkt samen met de gemeente mee over een plan van aanpak ten aanzien van de inclusieve samenleving. De werkgroep is opgezet op initiatief van de gemeenteraad.

De werkgroep Inclusieve Samenleving bestaat uit de volgende leden:

  • Klari Baarslag (Platform Gehandicapten Hardenberg)
  • Djimmer Bosman (Platform Gehandicapten Hardenberg)
  • Diny Wenker (Participatieraad)
  • Rick Brink (CDA)
  • Erika Kloekhorst (PvdA)
  • Wiepie van der Veen (ChristenUnie)
  • Jaap Wilts 
  • Klaas Bolks (gemeente Hardenberg)
  • Arjan Breukelman (gemeente Hardenberg)
  • Linda Schopman (gemeente Hardenberg)

Over het Platform Gehandicapten Hardenberg
Platform Gehandicapten Hardenberg is een zelfstandige en onafhankelijke belangenvereniging. Als belangenbehartiger voor de inwoners met een beperking in de gemeente Hardenberg maakt PGH zich hard voor een inclusieve samenleving, dat wil zeggen dat mensen met een beperking zo optimaal mogelijk deel moeten kunnen nemen aan het maatschappelijke leven.Over de Participatieraad

Participatieraad Sociaal Domein is een adviesorgaan die de gemeente Hardenberg gevraagd en ongevraagd adviseert over alle onderwerpen binnen het sociaal domein die de samenleving in de gemeente Hardenberg aangaan. Daarbij zijn participatie en zelfredzaamheid van de samenleving belangrijke uitgangspunten.