Voor elkaar!

Om te voorkomen dat inwoners in de schuldhulpverlening terecht komen, zoekt de gemeente Hardenberg inwoners met beginnende betalingsachterstanden actief op. Vervolgens wordt samen gekeken naar een manier om weer overzicht in hun financiƫn krijgen.

Om betalingsachterstanden tijdig te signaleren en snel hulp te bieden, is het project Voor Elkaar! opgestart. Hierin werkt de gemeente Hardenberg samen met:

  • Gemeente Ommen
  • Vechtdal Wonen
  • Zilveren Kruis
  • Vitens

Deze organisaties maken bij de gemeente melding van beginnende betalingsachterstanden. Als blijkt dat iemand de huur al twee maanden niet heeft betaald, of bij meerdere organisaties een betalingsachterstand heeft, gaat een consulent van het team Voor Elkaar! bij deze inwoner op huisbezoek.

Samen stellen we een plan op
De hulp is altijd vrijwillig. U maakt zelf de keuze of u wilt worden geholpen. Als u hulp wilt, wordt samen met u gekeken wat nodig is om de financiƫn weer onder controle te krijgen. Met u maken we een plan om de betalingsachterstand weg te werken. Ook kunnen we u doorverwijzen naar partijen als Humanitas en Eurowijzer.

De organisatie waaraan moet worden betaald, start dan geen deurwaarderstraject, maar geeft de mensen de tijd om de betalingsachterstand weg te werken. Na een half jaar nemen we weer contact op om te kijken hoe het ervoor staat. 

Uitwisseling gegevens
Over de uitwisseling van gegevens tussen de samenwerkende organisaties zijn goede afspraken gemaakt. Alleen noodzakelijke gegevens worden op een veilige manier gedeeld. De gegevens zijn alleen zichtbaar voor de consulenten van het team Voor Elkaar!

De proef is in januari 2019 gestart en duurt in eerste instantie een jaar. Na afloop vindt een evaluatie plaats en wordt gekeken of de nieuwe manier van samenwerken wordt voortgezet.

Uw vraag aan Samen Doen

Gaat er iets niet helemaal goed op het gebied van werk, welzijn, wonen of zorg? Wij helpen u graag.

Inloopuren

De teams van Samen Doen houden elke week een inloopuur. Bekijk een overzicht met inloopuren.