Tegemoetkoming energiekosten 2023

De gemeente Hardenberg betaalt 500 euro energietoeslag aan zo’n 2.800 huishoudens in de gemeente. Het geld komt op zijn laatst op 31 maart op de rekening van de inwoners. Hiermee kunnen zij een deel van de energierekening betalen.

De energieprijzen zijn nog steeds hoog. Daarom besluit de regering om huishoudens met een laag inkomen ook in 2023 een energietoeslag te geven. Er komt een nieuwe wet waarin de toeslag geregeld wordt: de wet Energietoeslag 2023. We verwachten dat die op 1 juli 2023 klaar is. Gemeenten mogen al een deel van de energietoeslag 2023 betalen aan huishoudens die vorig jaar de energietoeslag kregen. In Hardenberg gaan we dit ook doen.

Energietoeslag 2022 ontvangen

Kreeg u in 2022 de energietoeslag? Dan krijgt u een brief over deze betaling. Mogelijk krijgen inwoners in de loop van het jaar nog de rest van de 800 euro energietoeslag 2023. Na de zomer van 2023 is bekend wie daar recht op heeft.

Energietoeslag 2022 (nog) niet ontvangen

Hebt u de energietoeslag 2022 aangevraagd, maar nog geen reactie gehad? Dan krijgt u nog bericht. Hebt u recht op de energietoeslag 2022? Dan krijgt u de 1.300 euro over 2022. En ook alvast de 500 euro energietoeslag over 2023. De energietoeslag 2022 kan tot en met 30 april 2023 worden aangevraagd. 

Nieuwe wet Energietoeslag 2023

Niet iedereen die in maart 500 euro energietoeslag krijgt, ontvangt de rest van de 800 euro. Dat weten we pas zeker als de nieuwe wet er is. Niemand hoeft de 500 euro terug te betalen. Ook niet als het inkomen is veranderd. Na de zomer is bekend wie de 800 euro automatisch krijgt. En hoe u de energietoeslag 2023 aanvraagt.


Tegemoetkoming energiekosten 2022

Wat kunt u aanvragen?

De éénmalige tegemoetkoming energiekosten is een bedrag van € 1.300 netto per huishouden. Dit is een éénmalige financiële ondersteuning voor de gestegen energiekosten. Als u een bijstandsuitkering ontvangt van de gemeente Hardenberg, dan heeft u de toeslag al ontvangen. Heeft u de toeslag nog niet ontvangen? Vraag deze dan aan.

Op vrijdag 28 oktober is de nabetaling van € 500 gestort. In de week van 31 oktober tot en met 4 november 2022 wordt er gecontroleerd of er nog nabetalingen gedaan moeten worden. Hebt u op maandag 7 november deze nabetaling nog niet ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk de veelgestelde vragen

De energietoeslag wordt verhoogd naar in totaal € 1.300

Uit de raadsvergadering van 27 september zijn de volgende besluiten gekomen:

 1. Hebt u al € 800 toeslag ontvangen? Dan krijgt u in het najaar van 2022 automatisch een nabetaling van € 500. Hier hoeft u niets voor te doen.
 2. Gaat u nog een aanvraag indienen, en voldoet u aan de vereisten voor deze toeslag? Dan ontvangt u in één keer € 1.300.
 3. De vereiste ‘maximaal 120% van de bijstandsnorm’ wordt vergroot naar 130% (exclusief vakantiegeld) van de bijstandsnorm. Is uw inkomen (zonder vakantiegeld) maximaal 130% van de bijstandsnorm, en is uw eerste aanvraag afgewezen? Dan wordt uw aanvraag opnieuw bekeken. Als u voldoet aan de vereisten, dan ontvangt u de toeslag. Hier hoeft u niets voor te doen.

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de energietoeslag als u op de datum van aanvraag:

 • 18 jaar of ouder bent;
 • in de gemeente Hardenberg woont;
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning hebt;
 • een laag inkomen hebt. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 130% van de voor uw situatie geldende bijstandsnorm per maand. De hoogte van uw vermogen nemen wij niet mee in de berekening.

Wanneer hebt u geen recht?

U hebt geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar op datum van aanvraag:

 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente.

Voldoet u aan de voorwaarden? En geldt geen van bovenstaande situaties voor u? Vraag dan de energietoeslag aan!

Hoe vraagt u de energietoeslag aan?

 1. Klik op de knop 'Aanvraagformulier DigiD' om in te loggen met DigiD. Hebt u geen DigiD? Gebruik dan het PDF-formulier onder de knop.
 2. Vul de vragen naar waarheid in. 
 3. Lever kopieën, scans of screenshots van alle bewijsstukken in. Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. Wij bewaren uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
 4. U ondertekent dit aanvraagformulier. Hebt u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen.

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en:
  • samen een huishouden heeft;
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  • samen een kind heeft;
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Zelfstandige?

Werkt u als zelfstandige? Dan krijgt u misschien ook energietoeslag. U kunt het aanvraagformulier invullen en de volgende stukken als bijlage toevoegen:

 1. salarisspecificaties van inkomsten van februari 2022. Wanneer er sprake is van flexibele inkomsten, stuurt u de salarisspecificaties van 3 aansluitende maanden (kwartaalverslagen) op.
 2. de belastingaangifte van het voorgaande jaar (2021) of de meeste recente en de kolommenbalans over de afgelopen drie maanden, voorafgaande aan de aanvraag aIs er sprake is van inkomsten uit onderneming of inkomsten als ZZP’er (kwartaalverslagen).

Wanneer krijgt u bericht?

Als u dit aanvraagformulier volledig hebt ingevuld? Dan krijgt u zo snel mogelijk te horen of u recht hebt op de energietoeslag. Wij vragen u misschien om extra informatie. We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken.

Wij controleren uw gegevens

Wij kunnen zowel bij de aanvraag en achteraf uw gegevens controleren. Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling.

De energietoeslag telt niet mee als inkomen

De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. Ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.  

Hoge kosten, maar geen recht op energietoeslag?

U kunt mogelijk extra geld krijgen via de bijzondere bijstand. Wij kijken dan naar uw financiële situatie, en uw hogere energiekosten. U kunt hiervoor het aanvraagformulier voor bijzondere bijstand invullen.

Meer informatie en aanvragen

Neem contact met ons op

Komt u nu echt in de problemen met het betalen van uw energierekening? Neem dan contact met ons op via 14 0523. We bespreken de mogelijkheden die er zijn.

Uw vraag aan Samen Doen

Gaat er iets niet helemaal goed op het gebied van werk, welzijn, wonen of zorg? Wij helpen u graag.

Inloopuren

De teams van Samen Doen houden elke week een inloopuur. Bekijk een overzicht met inloopuren.