Tegemoetkoming energiekosten minima

Wat kunt u aanvragen?

De éénmalige tegemoetkoming energiekosten is een bedrag van € 800 netto per huishouden. Dit is een éénmalige financiële ondersteuning voor de gestegen energiekosten. Als u een bijstandsuitkering ontvangt van de gemeente Hardenberg, dan heeft u de toeslag al ontvangen. Heeft u de toeslag nog niet ontvangen? Vraag deze dan aan.

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de energietoeslag als u op de datum van aanvraag:

 • 18 jaar of ouder bent;
 • in de gemeente Hardenberg woont;
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning hebt;
 • hoofdbewoner van een woning en/of huishouden bent;
 • een laag inkomen hebt. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de voor uw situatie geldende bijstandsnorm per maand. De hoogte van uw vermogen nemen wij niet mee in de berekening.

Wanneer hebt u geen recht?

U hebt geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar op datum van aanvraag:

 • geen hoofdbewoner bent;
 • jonger bent dan 27 jaar en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt;
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente.

Voldoet u aan de voorwaarden? En geldt geen van bovenstaande situaties voor u? Vraag dan de energietoeslag aan!

Hoe vraagt u de energietoeslag aan?

 1. Download het aanvraagformulier.
 2. Vul de vragen naar waarheid in. 
 3. Lever kopieën, scans of screenshots van alle bewijsstukken in. Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. Wij bewaren uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
 4. U ondertekent dit aanvraagformulier. Hebt u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen.

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en:
  • samen een huishouden heeft;
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  • samen een kind heeft;
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Wanneer krijgt u bericht?

Als u dit aanvraagformulier volledig hebt ingevuld? Dan krijgt u zo snel mogelijk te horen of u recht hebt op de energietoeslag. Wij vragen u misschien om extra informatie. We proberen uw aanvraag binnen 4 weken te behandelen.

Wij controleren uw gegevens

Wij kunnen zowel bij de aanvraag en achteraf uw gegevens controleren. Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling.

De energietoeslag telt niet mee als inkomen

De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. Ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.  

Neem contact met ons op

Komt u nu echt in de problemen met het betalen van uw energierekening? Neem dan contact met ons op via 14 0523. We bespreken de mogelijkheden die er zijn.

Uw vraag aan Samen Doen

Gaat er iets niet helemaal goed op het gebied van werk, welzijn, wonen of zorg? Wij helpen u graag.

Inloopuren

De teams van Samen Doen houden elke week een inloopuur. Bekijk een overzicht met inloopuren.