Inkomen en vermogen voor deelname

Kinderen en volwassenen die sociale, culturele, sportieve of educatieve activiteiten niet zelf kunnen betalen, komen mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming uit het Sociaal Cultureel Fonds. Kinderen in de gemeente Hardenberg die door geldgebrek thuis niet kunnen meedoen aan sportactiviteiten, kunnen een beroep doen op het Jeugdfonds Sport.

Of u in aanmerking komt voor een vergoeding uit het Sociaal Cultureel Fonds en het Jeugdfonds Sport is onder andere afhankelijk van uw vermogen en netto maandinkomen. Het netto maandinkomen is in dit geval uw inkomen exclusief vakantiegeld en eventuele toeslagen van de belastingdienst. 

Met onderstaand overzicht van diverse normen kunt u aan de hand van uw inkomen en vermogen zelf een inschatting maken of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. Als u een vraag heeft over het Sociaal Cultureel Fonds, kunt u een e-mail sturen naar minimaregeling@hardenberg.nl.

De hieronder genoemde bedragen zijn 110% van de bijstandsnorm.

Vermogen

 • alleenstaande: maximaal € 6.120
 • echtpaar of alleenstaande ouder (met ten laste komende kinderen): maximaal € 12.240

Netto maandinkomen

Jongeren 18, 19 en 20 jaar:

 • alleenstaande of alleenstaande ouder: maximaal € 265,84
 • gehuwden, geen kind(eren), beiden jonger dan 21 jaar: maximaal € 531,67
 • gehuwden, geen kind(eren), één echtgenoot ouder dan 21 jaar: maximaal € 1.034,98
 • gehuwden, met kind(eren), beiden jonger dan 21 jaar: maximaal € 839,33
 • gehuwden, met kind(eren), één echtgenoot ouder dan 21 jaar: maximaal € 1.342,64

Volwassenen 21 jaar en ouder tot AOW-leeftijd:

 • alleenstaande of alleenstaande ouder: maximaal € 1.076,79
 • samenwonenden/gehuwden: maximaal € 1.538,27

Ouderen vanaf AOW-leeftijd en ouder:

 • alleenstaande of alleenstaande ouder: maximaal € 1.205,96
 • samenwonenden/gehuwden, 1 pensioengerechtigd, ander niet: maximaal € 1.642,01

Volwassenen 21 jaar en ouder die in een inrichting verblijven:

 • alleenstaande of alleenstaande ouder: maximaal € 376,50
 • samenwonenden/gehuwden: maximaal € 614,99

De bovenstaande bedragen gelden per 1 juli 2019 en worden tweemaal per jaar geïndexeerd.

Uw vraag aan Samen Doen

Gaat er iets niet helemaal goed op het gebied van werk, welzijn, wonen of zorg? Wij helpen u graag.

Inloopuren

De teams van Samen Doen houden elke week een inloopuur. Bekijk een overzicht met inloopuren.