Inkomen en vermogen voor deelname

Krijgt u een vergoeding uit het Sociaal Cultureel Fonds? Dan hangt de hoogte af van uw inkomen en vermogen.

Uw vermogen mag niet hoger zijn dan:

 • maximaal € 6.295 voor een alleenstaande.
 • maximaal € 12.590 voor een echtpaar of alleenstaande ouder.

Hieronder staat hoe hoog de vergoeding is uit het Sociaal Cultureel Fonds. We kijken hiervoor naar uw netto maandinkomen zonder vakantiegeld en toeslagen van de Belastingdienst. 

Hebt u hier een vraag over? Mail ons op minimaregeling@hardenberg.nl.

Hoe hoog is de vergoeding?

Personen 21 jaar en ouder tot AOW-leeftijd

Alleenstaande of alleenstaande ouder:

 • Uw inkomen is niet hoger dan € 1.226: u ontvangt € 130 per persoon.
 • Uw inkomen ligt tussen € 1.226 en € 1.328: u ontvangt € 80 per persoon.

Samenwonenden of gehuwden:

 • Uw inkomen is niet hoger dan € 1.751: u ontvangt € 130 per persoon.
 • Uw inkomen ligt tussen € 1.751 en € 1.897: u ontvangt € 80 per persoon.

Personen vanaf AOW-leeftijd en ouder

Alleenstaande of alleenstaande ouder:

 • Uw inkomen is niet hoger dan € 1.363: u ontvangt € 130 per persoon.
 • Uw inkomen ligt tussen € 1.363 en € 1.477: u ontvangt € 80 per persoon.

Samenwonenden of gehuwden:

 • Uw inkomen is niet hoger dan € 1.848: u ontvangt € 130 per persoon.
 • Uw inkomen ligt tussen € 1.848 en € 2.002: u ontvangt € 80 per persoon.

Personen 21 jaar en ouder in een inrichting

Alleenstaande of alleenstaande ouder:

 • Uw inkomen is niet hoger dan € 427: u ontvangt € 130 per persoon.
 • Uw inkomen ligt tussen € 427 en € 463: u ontvangt € 80 per persoon.

Samenwonenden of gehuwden:

 • Uw inkomen is niet hoger dan € 690: u ontvangt € 130 per persoon.
 • Uw inkomen ligt tussen € 691 en € 748: u ontvangt € 80 per persoon.

De bovenstaande inkomensgrenzen gelden vanaf 1 januari 2021. Ze worden 2 keer per jaar opnieuw bepaald.

Uw vraag aan Samen Doen

Gaat er iets niet helemaal goed op het gebied van werk, welzijn, wonen of zorg? Wij helpen u graag.

Inloopuren

De teams van Samen Doen houden elke week een inloopuur. Bekijk een overzicht met inloopuren.