Eigen bijdrage huishoudelijk hulp

Als u gebruik gaat maken van de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp, betaalt u hiervoor maandelijks een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele partner. Hoe lager uw gezamenlijke inkomen, hoe lager de eigen bijdrage is die u per maand betaalt.

Bekijk hieronder een overzicht van de hoogte van de eigen bijdrage huishoudelijke hulp per 1 januari 2018. Deze hoogte is afhankelijk van uw gezinssituatie en jaarinkomen.

Alleenstaand (met of zonder kinderen)
Jonger dan pensioenleeftijd* en bij jaarinkomen:

 • bij een jaarinkomen tot € 16.305: € 27 per maand
 • bij een jaarinkomen van € 16.305 tot en met € 17.787: € 54 per maand
 • bij een jaarinkomen van € 17.787 tot en met € 19.269: € 81 per maand
 • bij een jaarinkomen vanaf € 19.269: € 108 per maand

Vanaf pensioenleeftijd* en ouder en bij jaarinkomen:

 • bij een jaarinkomen tot € 18.332: € 27 per maand
 • bij een jaarinkomen van € 18.332 tot en met € 19.998: € 54 per maand
 • bij een jaarinkomen van € 19.998 tot en met € 21.665: € 81 per maand
 • bij een jaarinkomen vanaf € 21.665: € 108 per maand

Samenwonend (met of zonder kinderen)
Jonger dan pensioenleeftijd* en bij gezamenlijk jaarinkomen:

 • bij een jaarinkomen tot € 23.292: € 27 per maand
 • bij een jaarinkomen van € 23.292 tot en met € 25.410: € 54 per maand
 • bij een jaarinkomen van € 25.410 tot en met € 27.527: € 81 per maand
 • bij een jaarinkomen vanaf € 27.527: € 108 per maand

Vanaf pensioenleeftijd* en ouder en bij gezamenlijk jaarinkomen:

 • bij een jaarinkomen tot € 25.069: € 27 per maand
 • bij een jaarinkomen van € 25.069 tot en met € 27.348: € 54 per maand
 • bij een jaarinkomen van € 27.348 tot en met € 29.627: € 81 per maand
 • bij een jaarinkomen vanaf € 29.627: € 108 per maand

* Pensioenleeftijd: Bent u geboren op of na 1 oktober 1955? Dan is uw pensioenleeftijd minimaal 67 jaar en 3 maanden.