Huishoudelijke hulp

Stofzuigen, ramen lappen, wassen, het schoonmaken van de badkamer. Soms lukt het niet meer om uw huishouden zelf te doen. Dan hebt u hulp nodig. De meeste mensen regelen dit zelf. Of er is een partner, huisgenoot, familie of buur die helpt. Lukt dit allemaal niet? Vraag dan huishoudelijke hulp via ons aan.

De huishoudelijke hulp regelt u zelf. Rechtstreeks met één van de organisaties waarmee de gemeente afspraken heeft. U hoeft hiervoor niet vooraf contact op te nemen met de gemeente. U mag zelf een organisatie kiezen.

Wanneer kan ik huishoudelijke hulp via de gemeente aanvragen?
We onderzoeken altijd of hulp in de huishouding écht nodig is. En welke oplossing het beste bij u past. De organisatie waar u zich meldt, onderzoekt dit. U krijgt alleen huishoudelijke hulp als u aan deze voorwaarden voldoet:

 • U woont in de gemeente Hardenberg.
 • U hebt lichamelijke en/of psychische en/of psychosociale problemen. Hierdoor kunt u voor meer dan 6 weken (een deel van) uw huishoudelijke klussen niet meer doen en/of regelen.
 • U hebt geen Wlz indicatie. Dit is een besluit waarin staat dat u recht hebt op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • U hebt geen volwassen huisgenoten die het (volledige) huishouden kunnen doen.
 • U kunt aan andere mensen uitleggen welke huishoudelijke klussen moeten gebeuren.

Wat betaalt u voor de huishoudelijke hulp?
U betaalt een vaste eigen bijdrage van maximaal € 19 per maand. We kijken niet naar uw inkomen, vermogen of hoeveel hulp u krijgt. U betaalt de eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U krijgt hierover een brief van het CAK.

Wanneer betaalt u geen eigen bijdrage?

 • U bent getrouwd of hebt een partner en minimaal 1 van u heeft nog geen recht op AOW.
 • U betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wet langdurige zorg.

Direct huishoudelijke hulp regelen

Wilt u hulp bij het huishouden op deze manier regelen? Dan zijn dit de stappen:

 1. Kies uit de deelnemende organisaties de organisatie die bij u past.
 2. Neem contact op met deze organisatie. Vertel dat u huishoudelijke hulp via de gemeente wilt gebruiken. U hoeft niet eerst contact op te nemen met de gemeente.
 3. De organisatie gaat met u in gesprek. Zij onderzoekt of u recht hebt op huishoudelijke hulp via de gemeente.
 4. Hebt u recht op huishoudelijke hulp? Dan bepaalt u samen met de organisatie welke hulp bij het huishouden het best bij u past.

Organisaties die meedoen

Deze organisaties bieden voor ons huishoudelijke hulp aan:

 • Allerzorg: 088 184 00 00
 • Beter Thuis Wonen: 0528 341 162
 • BiOns BV: 085 850 01 63
 • Carinova WMO Diensten B.V.: 0900 86 62
 • De Nieuwe Zorg Thuis B.V.: 085 023 90 43
 • Helpgewoon: 06 101 036 94
 • Saxenburgh Groep: 0523 277 499
 • Stichting Alphatrots: 0566 600 293
 • Thuiszorg Matilda Nederland BV: 076 888 28 42
 • De Zorgzaak B.V.: 0528 341 965