Huishoudelijke hulp

Stofzuigen, ramen lappen, wassen, het schoonmaken van de badkamer. Soms heeft u door problemen hulp nodig bij uw huishouden. De meeste mensen regelen zelf deze betaalde hulp. Of er is een partner, huisgenoot, familie of buur die kan helpen. Als die er niet is, kunt u een beroep doen op de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp van de gemeente Hardenberg.

Bij de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp regelt u zelf uw hulp bij het huishouden. Dat doet u rechtstreeks met één van de organisaties waarmee de gemeente afspraken heeft. U hoeft hiervoor niet vooraf contact op te nemen met de gemeente. U bent vrij in de keuze voor organisatie.

Wanneer kom ik in aanmerking voor deze algemene voorziening?
Als u vraagt om huishoudelijke hulp via de gemeente, wordt altijd onderzocht of dit noodzakelijk is, en wat een passende oplossing voor u is. De organisatie waar u zich meldt, voert dit onderzoek uit.

U komt in alleen in aanmerking, als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

 • U ben een inwoner van de gemeente Hardenberg.
 • U hebt lichamelijke en/of psychische en/of psychosociale problemen, waardoor u langdurig, in ieder geval langer dan zes weken, (een deel van) uw huishoudelijke klussen niet meer kunt doen en/of regelen.
 • U hebt geen Wlz indicatie.
 • U hebt geen volwassen huisgenoten die in staat zijn om het (volledige) huishouden te doen.
 • U kunt aan andere mensen uitleggen welke huishoudelijke klussen moeten gebeuren.

Wat betaalt u voor de Huishoudelijke Hulp?
U betaalt een vaste eigen bijdrage van maximaal € 19 per maand. Er wordt niet gekeken naar uw inkomen, vermogen of hoeveel ondersteuning u krijgt.

U betaalt de € 19 aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U krijgt hierover een brief van het CAK.

U betaalt geen eigen bijdrage als:

 • u getrouwd bent of een partner hebt, en minimaal één van u de AOW-leeftijd (66 jaar en 4 maanden) nog niet hebt bereikt.
 • u al een eigen bijdrage betaalt voor beschermd wonen of voor de Wet langdurige zorg.

Direct huishoudelijke hulp regelen

Wilt u hulp bij het huishouden op deze manier regelen? Dan moet u het volgende doen:

 1. Kies uit de deelnemende organisaties de organisatie die bij u past.
 2. Neem contact op met deze organisaties en geef aan dat u gebruik wilt maken van de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp. U hoeft niet eerst contact op te nemen met de gemeente.
 3. De organisatie gaat met u in gesprek en onderzoekt of u gebruik kunt maken van de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp.
 4. Als u gebruik kunt maken van de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp, dan bepaalt u samen met de organisaties welke hulp bij het huishouden het best bij u past.

Deelnemende organisaties

De gemeente heeft met de volgende organisaties afspraken gemaakt over het aanbieden van de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp:

 • Allerzorg: 088 184 00 00
 • Beter Thuis Wonen: 0528 341 162
 • BiOns BV: 085 850 01 63
 • Carinova WMO Diensten B.V.: 0900 86 62
 • De Nieuwe Zorg Thuis B.V.: 085 023 90 43
 • Helpgewoon: 06 101 036 94
 • Saxenburgh Groep: 0523 277 499
 • Stichting Alphatrots: 0566 600 293
 • Thuiszorg Matilda Nederland BV: 076 888 28 42
 • De Zorgzaak B.V.: 0528 341 965